Икономическата криза в България се задълбочава. За това алармира председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов пред Българското национално радио.

Симеонов посочи, че бизнесът замразява инвестиционните си проекти и предприемачески инициативи, което свидетелства за задълбочаването на кризата у нас. Според него предстоят тежки месеци.

"Съвсем логично е в такива условия бизнесмените да са много по-предпазливи за нови предприемачески инициативи. Вече има свиване на производството, ще започнат съкращения", коментира експертът, давайки пример с мярката "60:40", която според него не е повлияла по най-добрия начин, защото и работещите, и неработещите бенефициенти по мярката получават 100% от заплатата си.

Симеонов обърна внимание и на политическата нестабилност в страната и нейната рефлексация върху икономическите инициативи. По думите му в тази ситуация бизнесът се притеснява и за прилагането на помощните мерки в икономиката.

"Това, което плаши бизнеса, са многото сигнали за корупционни практики в България. Тези фирми, които вече са се настанили, те са преодолели тази корупционна бариера, но за другите това си е стрес и притеснение. Никои избори не са страшни, никои управляващи не са страшни, ако те се съобразяват с това, което констатират анализаторите като недостатък на икономическата среда", допълни председателят на БТПП.

Икономист: Кризата далеч не е приключила

Икономист: Кризата далеч не е приключила

Федералният резерв инжектира най-голямото количество стимули за единица време в историята, посочва Джо Карсън