Икономиката на Европейския съюз се свива с 11,4% през второто тримесечие на 2020 г., показват данни на европейската статистическа служба. Заетостта намалява с 2,7%. За еврозоната спадът е малко по-голям: БВП намалява с 11,8% спрямо първото тримесечие, а заетостта с 2,9%. Това е най-резкият спад на икономиката на блока от 1995 г., откогато има сравними данни. През първите три месеца на годината свиването на икономиката на ЕС бе 3,3%.

Спрямо същото тримесечие на миналата година БВП намалява с 14,7% за еврозоната и с 13,9% за ЕС след -3,2% и 2,7% съответно през първото тримесечие.

Сред държавите членки на съюза Испания (-18,5%) бележи най-драматичен спад на БВП, следвана от Хърватия (-14,9%), Унгария (-14,5%), Гърция (-14%), Португалия (-13,9%) и Франция (-13,8%). Най-малък спад бележат Финландия (-4,5%), Литва (-5,5%), Естония (-5,6%), Ирландия (-6,1%), Латвия (-6,5%) и Дания (-6,9%).

Предварителните данни на НСИ поставят България в средата със спад от 8,5%, под средното за ЕС.

Компоненти

През второто тримесечие на 2020 г. потреблението на домакинствата намалява с 12,4% в еврозоната и с 12% в ЕС. С 17% в еврозоната и 15,4% в ЕС спада бруто образуването на основен капитал - основен измерител на инвестициите на компаниите.

Износът спада с 18,8% за ЕС и еврозоната, а вносът - с 18% за еврозоната и със 17,8% за ЕС.

Намаляването на частното потребление допринася с отрицателни 6,6 пр. п. и 6,3 пр. п. към растежа на БВП за еврозоната и ЕС съответно. Инвестициите на компаните изтриват 3,8 пр. п. и 3,4 пр. п. съответно.

Заетост

Броят на заетите намалява с 2,9% в еврозоната и с 2,7% в ЕС - най-резкият спад от 1995 г. През първите три месеца на 2020 г. бе отчетен растеж от 0,4%. Евростат подчертава, че намалението на заетостта е сравнително умерено благодарение на държавните програми. Спадът в изработените часове обаче е по-драстичен: с 12,8% в еврозоната и 10,7% в ЕС.

Най-голям спад на заетостта бележи Испания (-7,5%), следвана от Ирландия (-6,1%), Унгария (-5,3%) и Естония (-5,1%). Само Малта регистрира увеличение - 0,6%.