Българските предприятия, които в момента имат разрешение за износ в ЕС, ще запазят възможността да изнасят за други държави-членки на съюза месни и млечни продукти и след присъединяването на страната ни към ЕС.

Това стана ясно след заседанието на Постоянния Комитет по Хранителната Верига и Здравеопазване на животните, който подкрепи предложенията на Комисията за по-нататъшни мерки по безопасност на храните и здравеопазване на животните за Румъния и България за периода след приемането им в ЕС.

Ветеринарни експерти от държавите членки гласуваха за въвеждане на преходни мерки за българските месни и млечни предприятия, и допълнителна мярка за продукти от трети страни, внесени в Румъния и България преди 1 януари 2007г.

В рамките на преходните мерки се разрешава изпращането до други държави-членки на месни и млечни продукти за тези български предприятия, които в момента имат разрешение за износ в ЕС. Временно се ограничава възможността за износ от други предприятия.

„Решението дава възможност на онези български предприятия, които положиха максимални усилия да се модернизират и да отговорят на европейските критерии да присъстват масирано на европейския пазар, коментира министърът на земеделието и горите Нихат Кабил. 

"Останалите ще трябва да продължат усилията си. Ще направим необходимото да им помогнем, така че съвсем скоро българските месни и млечни продукти да присъстват още по-осезаемо в останалите страни от ЕС. Компромиси с нормите за безопасност на храните няма да допуснем, защото това е важно не само за европейските, но и за българските потребители",допълни още Кабил. 

Последната инспекция в България от Службата по храни и ветеринарни въпроси (FVO) установи, че някои месни и млечни предприятия все още не отговарят на необходимите стандарти на ЕС за безопасност на храните. По тази причина, както и при повечето от останалите страни, присъединили се към ЕС, на България ще бъде даден преходен период да преструктурира своите предприятия към необходимите стандарти. Този преходен период също ще даде възможност на компетентните органи да подобрят системите за проследяемост на продукти от животински произход.

Към момента едва 34 млекопреработвателни и 26 месопреработвателни предприятия от България разполагат с разрешително за износ за ЕС. Тази ще е и цифрата на онези, които ще продължат да изнасят такава продукция за Европейския съюз.