Новият кооронавирус удари удари сериозно световната икономика. Започвайки от Китай, днес почти целият свят изпитва сериозни затруднения, предвид наложените пандемични мерки в различните държави. Европа вече усеща тежките негативни икономически ефекти, като най-засегнати са държави като Италия, Испания, Франция и Германия, където вирусът продължава да се разпространява с огромен темп.

Към дадения момент оценката на икономическия ефект от Covid-19 е изключително сложна. Днес икономическата рецесия на международно и местно ниво изглежда неизбежна. В същото време е много трудно да се направят точни прогнози, защото ефектът на вируса до голяма степен зависи от броя заразените и продължителността на карантината в световен мащаб. Данни на Световния икономически форум предвиждат спад от очакваното ниво на световния БВП между 1 и 2 трилиона долара през 2020 година.

Първите случаи на заразата в България също не закъсняха. Дори преди това обаче българският бизнес усещаше негативните ефекти. След въвеждането на извънредните мерки срещу по-нататъшното разпространението на Covid-19 у нас, негативните ефекти се засилиха многократно и голяма част от родното производство спря, а потреблението тръгна надолу по подобие на останалите засегнати страни.

Как точно вирусът засегна икономиката на България и София?

На тези въпроси отговори дава ново изследване "Оценка на ефекта от Covid-19 върху икономиката на София", подготвено от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции с помощта на Института за пазарна икономика и други.

12% от компаниите в България са спрели работа, 100 000 ще получат 60% от дохода си от държавата

12% от компаниите в България са спрели работа, 100 000 ще получат 60% от дохода си от държавата

Бизнесът настоява за още спешни мерки

България

На 13 март нидерландската банка ING намали своята прогноза за икономическия ръст на Балканите през 2020 година. Предишната прогноза за България беше за ръст от 3.1%, докато сега банката предвижда 2,1% ръст на БВП. Прогнозата за годишната инфлация в България също бе намалена от 3,4% на 2,7%. Облекчаващ фактор според банката е това, че страната ни не е много зависима от туризма - секторът има дял от 10-13% от БВП.

Виенският институт за международна икономика прогнозира няколко възможни сценарии за икономиката на страната ни. При най-лошия сценарии ръстът на БВП може да падне до 1,4%. Родният Институт за пазарна икономика (ИПИ) също публикува прогнози за БВП, като по-вероятният сценарии е критичен и предвижда спад с от 4 до 5%.

Рискът пред икономиката на България се засилва, предвид факта, че у нас има голям брой на малки и средни предприятия, които се очаква да бъдат най-засегнати от здравната криза - над 98% от всички такива в страната ще отчетат загуби.

В България се задава голяма вълна от безработица

В България се задава голяма вълна от безработица

Броят на регистрираните расте с по 1300 души всеки ден, казва социалният министър

София

Икономиката на столицата ни логично ще бъде силно засегната от коронавируса. Има няколко важни особености, които допринасят за засилването на негативните ефекти, но има и смекчаващи такива.

Например отрицателни ефекти може да очакваме от това, че икономиката на София е икономика на услугите. Услугите формират над 80% от икономиката на града. Друг фактор е това, че в София степента на обвързаност с глобалната икономика и икономиката на ЕС вследствие на големия износ е по-голяма от тази на страната като цяло.

От друга страна, в София производственият сектор е сравнително малък, а той преустановява дейности почти навсякъде. В София също така секторът на информационните и комуникационните технологии произвежда близо 19% от икономиката на града. А ИКТ секторът и аутсорсинг индустрията се очаква да бъдат сравнително по-малко засегнати от кризата.

Спорен за оценка е секторът на туризма. От една страна, това несъмнено е най-засегнатият сектор от Covid-19, но той формира нисък дял от икономиката на София - около 2,5%. От друга страна обаче, в туризма е заета около 4.5% от работната ръка в града.

Месеци ще са нужни, за да се възстанови туристическият сектор в България

Месеци ще са нужни, за да се възстанови туристическият сектор в България

Даниела Стоева, председател на АБТТА, пред Money.bg

Според анализ на ИПИ на този етап глобалната рецесия изглежда неизбежна. Следователно е разумно да се очаква и свиване на БВП на столицата ни с между 1 и 3% за 2020 година. Налице са и по-катастрофални сценарии.

"Ако вземем за аналог икономическата криза от 2008, където се наблюдаваше по-омекотен ефект в България, последван от по-бавно възстановяване, имаме всички основания да предполагаме че днес, след 12 години членство в ЕС, ефектът от евентуална икономическа рецесия ще е много по-близък до случващото се в Европа. Това важи с особена сила за София, чиято икономика е с много по-висока степен на обвързаност с тази на ЕС", пише в доклада.

Работна ръка в София

София има най-добрия пазар на труда в България с под 2% безработица и заетост от близо 80% от населението в активна възраст към края на 2019 година. Заради това според ИПИ столицата има относително голяма възможност да поеме новосъздадената в рамките на кризата безработица.

"От особена важност в месеците след края на извънредното положение се очаква да бъдат програмите за преквалификация и институциите за обучение на възрастни. На фона на относително ниската смъртност надали може да се говори за системен демографски ефект от самата епидемия."

Наетите в столицата лица са над 650 хиляди души. Ударът върху техните доходи и заетост ще е различен в зависимост от сектора, в който те работят.

Очакват се поне 86 хиляди души да бъдат моментално засегнати от извънредното положение, което да доведе до по-малко работа и липса на доход. Тук не се включват служителите, които работят от вкъщи - те също са непосредствено засегнати, но не губят моментално доход. Делът на работещите от вкъщи в София е най-голям.

Епидемията може да "свие" растежа на българската икономика до 1,4% през 2020-а

Епидемията може да "свие" растежа на българската икономика до 1,4% през 2020-а

Експерти посочват, че годината ще бъде най-лошата за ЦИЕ от финансовата криза насам

Допуска се, че при тежък сценарии най-засегнати ще бъдат хотелите и ресторантите (където са заети 35 хиляди души), културата и спорта (където са заето 10 хиляди души) - общо около 80% от тези бизнеси ще отчитат загуби.

Допуска се и удар върху 20% от търговията (общо над 150 хиляди заети) и транспорта (общо около 70 хиляди заети), както и операциите с недвижими имоти (11 хиляди заети).

Щетите върху промишлеността и строителството в столицата, където са заети над 100 хиляди души, най-вероятно ще бъдат около 10%.

По-слабо засегнати се очаква да бъдат наетите в:

  • Електроенергия и води, отпадъци (23 хиляди заети);
  • ИКТ (77 хиляди заети);
  • Професионални дейности (47 хиляди заети);
  • Здравеопазване и социална работа (27 хиляди заети);
  • Административни дейности (66 хиляди заети).
България може да следва германския пример за борба с икономическите поражения от коронавируса

България може да следва германския пример за борба с икономическите поражения от коронавируса

Правителството има потенциал да осигури 20 млрд. лева за икономически мерки