Енергийните гиганти управляват огромни залежи на петрол, газ и въглища и те често насочват вниманието към огромните инвестиции в тях с цел да повишат стойността им. В днешно време обаче все по-важна тема става това какво коства на околната среда използването на тези суровини.

Нещо повече - значителна част от тези енергийни активи могат да останат неизползвани и да загубят напълно стойността си, ако екологичното законодателство бъде затегнато още повече, пише специализираният сайт OilPrice.

Според изчисления на Financial Times залежи, възлизащи на близо 900 милиарда долара - сума, равняваща се на една трета от стойността на притежаваните такива от енергийните компании, може да изгубят напълно стойността си при предприемането на по-строги мерки от страна на правителствата.

Ефектът от отписване на замразени активи в подобен мащаб би довел до сериозен натиск върху света на бизнеса. Най-засегнати от това биха били националните петролни компании, които контролират залежи на нефт и петрол, възлизащи на около 3 трилиона долара и представляващи 90% от всички запаси на Земята.

Непознатите държавни компании, които управляват $3 трилиона богатство

Непознатите държавни компании, които управляват $3 трилиона богатство

Като се има предвид, че само през последните пет години всички публично търгувани дружества от сектора са изгубили 400 милиарда долара от капитализацията си, подобни промени в рамките на още 5 години ще бъдат катастрофални за сектора.

Що се отнася до националните енергийни дружества, ефектът върху тях ще бъде усетен и в приходите на държавите. 19 от тези компании имат активи, надхвърлящи 50 милиарда долара. Също така поне 25 от тях допринасят за 20% или повече от приходите на правителствата. Първа в това отношение е Nigerian National Petroleum Corporation. Тя осигурява около половината от тях.