С наименованието "сенчест флот" обикновено се наричат танкери, които се използват за заобикаляне на санкции и/или други ограничения върху търговията с петрол и петролни продукти. "Сенчест флот" се появи за първи път, когато САЩ увеличиха санкционния натиск върху Иран и Венецуела през 2018-2019 г., за да им попречат да доставят петрол до основни за тях пазари без сериозни санкции. Обаче след началото на руската инвазия в Украйна, броят на корабите, участващи в "сенчестия" транспорт, започна рязко да нараства.

По данни на Reuters, към март 2023 г. броят на корабите, превозващи тайно ирански петрол, е достигнал 300 (при 70 през ноември 2020 г.). Агенцията съобщи, че националната петролна компания на Венецуела PDVSA е наела 41 танкера през 2022 г. за транспортиране на петрола си - и това беше само началото.

По-късно, в отговор на наложените й от Г-7 санкции спрямо износа на петрол и продукти от него, Русия и свързаните с нея "играчи" започнаха да изкупуват стари танкери и се смята, че досега страната се е сдобила с много по-внушителна флотилия в "сянка", отколкото някога са имали Иран и Венецуела, взети заедно.

В същото време, няма точна формулировка на понятието "сенчест флот" и изчерпателен списък от характеристики, по които даден кораб може да бъде класифициран като такъв.

Ще успее ли Русия да превозва петрола си само със собствени танкери, след налагане на ембаргото

Ще успее ли Русия да превозва петрола си само със собствени танкери, след налагане на ембаргото

В транспортирането на руския нефт може да се включи и "сенчестия флот"

Според определението на Европейската комисия, "флотът в сянка" (shadow fleet) се състои от стари кораби, които принадлежат на неизвестни собственици или лица, които крият бенефициентите и които участват в търговията със санкциониран петрол, използвайки различни измамни методи. Например, такива методи включват изключване на системата за идентификация на кораба, фалшифициране на информация за местоположението му и краткосрочно използване на удобни флагове. "Сенчестият флот" може да "маскира" крайните бенефициенти на танкер или товар, да скрие източника на произход на петрола и т.н.

Някои анализатори разделят "сенчестия флот" на "сив флот" (grey fleet) и "тъмен флот" (dark fleet). "Сивият" флот, се казва в съвместен доклад на фирми, е "напълно ново явление, възникнало в Русия", за да се скрие произхода на корабите и техните собственици и да изглежда, че те спазват закона и не подлежат на санкции. Този флот се смята за "сив", защото "в много случаи е трудно да се определи легитимността на действията му и дали съблюдава санкциите". Тези кораби често сменят флага, под който плават, като по този начин прикриват принадлежността си към санкционирана държава или лице.

САЩ се налага да наемат основно супертанкери, защото средните кораби са заети с превоз на ... руски петрол

САЩ се налага да наемат основно супертанкери, защото средните кораби са заети с превоз на ... руски петрол

Транспортът със супертанкери е по-евтин за единица товар, обаче има един голям недостатък

Към края на април 2023 г., Windward и Vortexa са идентифицирали повече от 900 "сиви" кораба по целия свят.По данни на Лондонската асоциация на застрахователите (International Underwriting Association), към март 2022 г. в света са регистрирани 9809 танкери, така че флотът, работещ в "сивата зона", заема около 10% от всички.

Vortexa и Windward в своето проучване дават следната разбивка на петролните танкери в света: "чистият" флот представлява 82%, "сивият" - 8% и "тъмният" - 10%.

"Тъмният флот" включва кораби, които извършват "тъмни действия", като например умишлено изключване на системата за автоматична идентификация на данни и местоположение. Това, като правило, се прави, не за да се прикрие собственикът на кораба, а произходът на нефта. Изключването на идентификаторите позволява например да се скрие маршрутът на кораба и фактът на евентуалното му влизане в руски пристанища.

Половината танкери, транспортиращи руски петрол, спряха превозите заради санкциите

Половината танкери, транспортиращи руски петрол, спряха превозите заради санкциите

Ограниченията "постигат и двете си основни цели", смята Министерството на финансите на САЩ