Експертите от "Кофас" очертават мрачни перспективи за развитието на икономиките в цяла Европа, включително и у нас. Наред с последиците от войната в Украйна, агресивното затягане на паричната политика в световен мащаб и постоянната инфлация, те подчертават установения режим на стагфлация, в който растеж почти няма, а цените не спират да растат.

Перспективите за глобална рецесия стават все по-реални

Според икономическа оценка за растежа на БВП, изготвена от "Кофас", предвид развитието на отделните страни и сектори, понижения има на 49 секторни оценки, които са чувствителни към икономическия цикъл. Сред тях са строителството, металургията, дървесината и химическата промишленост в различни географски региони.

"Кофас": Има над 20% ръст при цените на храните за 4-те месеца

"Кофас": Има над 20% ръст при цените на храните за 4-те месеца

Най-силно засегнат е селскостопанският сектор в следствие на покачващите се цени на енергийните суровини

Предвид споменатите глобални тенденции, "Кофас" преразгледа прогнозите си за световния растеж за следващата година - той ще бъде под 2%, както беше през 2001 година, 2008-а, 2009-а и 2020 година.

Енергийната криза се задълбочава и Европа се подготвя за нови мерки

Независимо дали става дума за "доброволно" ограничаване на потреблението (преустановяване на дейности, който са нерентабилни поради разходите енергия) или за налагане на норми отстрана на правителствата, това със сигурност ще доведе до намаляване на производството и спад на БВП.

"В България ситуацията е още по-нестабилна, предвид политическите и социални рискове, които наблюдаваме вече месеци наред. На база на това мога да кажа, че енергийната несигурност в страната определено ще повлияе негативно върху бизнеса в следващите месеци, а ефектите ще се усетят дори и догодина", коментира Пламен Димитров - управител на "Кофас" България.

През последните няколко месеца се наблюдава трайно висока и все по-широко разпространена инфлация в развитите и нововъзникващи икономики. В тази обстановка централните банки продължават да бъдат решително агресивни и повечето от тях се върнаха към невиждани през последното десетилетие нива на основните лихвени проценти.

Вероятността за рецесия в САЩ през 2023 година достигна 100%

Вероятността за рецесия в САЩ през 2023 година достигна 100%

Това сочи прогнозата на Bloomberg Economics