При сегашните нива на производство и доказани запаси Русия ще може да произвежда петрол още 22 години. Казахстан - 47 години, Иран - 200 години и Венецуела - 1200 години.

Петролните запаси в Русия се оценяват на 80-100 милиарда барела. В същото време всеки ден от недрата й се извличат около 10 милиона барела Чрез прости изчисления може да се установи, че ако се продължи изпомпването на петрол със сегашната скорост, тогава той ще бъде достатъчен в Русия за около 22 години, пише zen.yandex.ru.

Снимка 597788

Източник: iStock Images

Разбира се, заедно с текущото производството се извършват непрекъснати проучвания, откриват се нови находища, така че периодът от 22 години ще бъде изместен повече от веднъж в бъдещето.

Такова бързо изчерпване на петролните запаси в Русия се обяснява с добре развита икономика и големи пазари на продажби.

Въпреки това има страни, които при сегашните нива на производство могат да извличат петрол от недрата за много дълго време.

Но нека погледнем обратната страна на този въпрос. Кои страни,измежду тези, които се смятат за богати на петрол и значими производители на суровината, ще изчерпят запасите си през следващите няколко десетки години?

Снимка 265991

Източник: iStock

САЩ днес е лидер в производството на петрол. Повече от 11 милиона барела се добиват в страната всяко денонощие. Никоя друга страна в света не произвежда толкова много. Освен това САЩ купуват петрол от други страни. Като цяло обемите на производство и потребление там просто скачат. В същото време сегашните петролните запаси в САЩ ще се изчерпат за ... 11 години.

Оман и Бахрейн са две арабски държави от Персийския залив. Тяхната икономика е почти изцяло зависима от производството на петрол. В Оман обаче остава петрол за 16 години, а в Бахрейн - за 10 години. Нови находища се намират изключително трудно.

Норвегия е своеобразен "петролен резервоар" на Стара Европа. Доставя нефт и газ на Великобритания, Германия, Холандия и други страни. При сегашния темп на добив й остава петрол за 13 години.

Казахстан, например, има два пъти по-малко петролни запаси от руските (30 милиарда барела), но и не толкова активно произвежда петрол. Така той може да добива собствен нефт още 47 години.

Снимка 323667

Източник: Saudi Oil

Страна като Саудитска Арабия произвежда приблизително същото количество петрол на ден като Русия (близо 10 милиона барела на ден). Те имат почти 3 пъти повече резерви (266 милиарда барела), тогава могат да изпомпват своето черно злато още 76 години.

Държавата Кувейт не само има повече доказан петрол от Русия (106 милиарда барела), но и не го произвежда толкова активно. Следователно Кувейт, при сегашните нива на добив, може да остане водеща петролна страна повече от 100 години.

Снимка 584160

Източник: iStock by Getty Images

Пример за страна, която има много петрол, но няма достатъчно пазари, е Иран. С резерви от 208 милиарда барела, тя произвежда само 2,6 милиона барела на денонощие. С това съотношение иранците могат да добиват петрол още около 200 години.

И има още няколко държави като Иран (чийто хоризонт на производство на петрол надхвърля 200 години, ако същевременно поддържат настоящите нива на добив).

Например приблизително подобна е ситуацията в Судан, който има запаси от едва 5 милиарда барела, но за сметка на това произвежда "нищожните" 64 000 барела на ден. Така Судан може да изпомпва петрол още 211 години.

Либия е богата на петрол страна с доказани запаси около 50 милиарда барела, но поради политическата нестабилност на страната добива от този петрол неприлично малко - само 0,4 милиона барела на ден. Затова Либия има възможност да изпомпва петрол още 325 години...

И няколко куриозни примера: Чили при дневно производство от 1500 барела, те ще изпомпват своите 150 милиона барела за още 100 000 дни (тоест 273 години).

На второ място неочаквано е Испания. Има горе-долу същото количество петрол като в Чили - 150 милиона барела. Сега те го изпомпват символично разтягайки удоволствието на собствения добив - само малко повече от 600+ барела на ден. Ето защо през 2672 г. (650 години по-късно!) Испания все още може да бъде петролна страна.

Снимка 484229

Източник: iStock

Преминаваме на първото място в тази класация. А именно Венецуела. Тази страна притежава почти 1/5 от целия петрол, открит в света (300 милиарда барела).

Въпреки това, поради слабо развита икономика, липса на инвестиции и политически натиск (който откъсна Венецуела от повечето пазари), добивът в момента се движи около 0,7 милиона барела на ден.

На това ниво на производство тези 300 милиарда барела ще бъдат изпомпани за почти 1200 години.

Отново да повторим става дума за текущите нива на добив и проучване на находищата. Ясно е, че това са динамични стойности и когато едни държави свършат петрола, други ще увеличат производството му и всички условия ще се променят.