Основното предизвикателство пред българското правителство е да използва възстановяването на икономиката и да постигне устойчив растеж и конвергенция с останалите държави от Европейския съюз (ЕС). Това съветват от Международния валутен фонд (МВФ).

"Доходите на глава от населението в България са едва наполовина на средното ниво за ЕС, а неравенството при доходите е по-високо от средното за съюза", посочват от фонда в свое изявление, цитирано от сайта SeeNews.

Според МВФ българската икономика ще нарасне с 3,8% през 2018 година, стимулирана от силния износ, по-добрите финансови условия и нарастващото доверие. В средносрочен план очакванията са да има забавяне до около 2,75 на сто.

От фонда посочват още, че публичният дълг в момента е нисък, но демографските ограничения могат да предизвикат фискални рискове в дългосрочен план.

Според оценката на експертите ключови за потенциален допълнителен растеж са завършването на правените от правителството реформи, както и подобряването на ефективността на публичните институции.

"Банковата система е устойчива, но необслужваните кредити остават значително над средното за ЕС ниво", посочват още от МВФ.