1,1 милиона лева е била средната печалба на стоте най-големи компании в България през 2017 година, като те отчитат близо 90% среден ръст на приходите за този период. Това показват данните от 20-то издание на годишната класация на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за топ 100 на фирмите, водещи в икономиката на България.

В нея най-голям дял имат дружествата, развиващи дейност в областта на търговията. Те представляват близо 40 на сто от компаниите, намерили място в класацията. На второ място е секторът на услугите с дял от 23%, следван от строителството с 14%.

Любопитно е да се отбележи, че за разглеждания период първите 50 компании отчитат среден ръст от 562% на печалбата си през 2017 година в сравнение с предходната. Средната печалба при тях възлиза на 4,1 милиона лева.

Данните на БТПП показват, че най-голям ръст на печалбата за миналата година има производителят на птиче месо "Градус-1", която през лятото дебютира на Българската фондова борса (БФБ). Дружеството отчита такъв от 2292% до 23,992 милиона лева за 2017 година.

Над 1000% растеж регистрират още шест компании - "Скът Мизия" АД от Мизия, "Дзобеле България" от Стряма, "Оптикс" от София, "Елпром Трафо СН" от Кюстендил, "Пътстройинженеринг" от Кърджали и "Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България" отново от столицата.

"Големите регионални различия продължават - първите 10 фирми от Югозападния регион, класирани от приходи от продажби правят 10 пъти повече обороти от 10-те най-големи фирми в Северозападна България", посочват от палатата.

"На второ място като регион по общ размер на приходите от продажби на 10-те най-големи фирми е Северният централен. Класирани са фирми от различни индустрии - производство на биодизел; на храни; на санитарна керамика и др. На трето място по реализирани обеми от първите 10 фирми е Южен централен регион - главно под влияние на добивната индустрия, металургията и производството на машини и уреди", допълват от БТПП в анализа си.

По стойности топ 10 на най-големите компании в Югозападния регион са с общи приходи в размер на 13,5 милиарда лева при такива от 9,4 милиарда през 2016 година. От друга страна общият размер за тези в Северозападния регион е 1,4 милиарда лева от 1,3 милиарда за предходната година.

Кои са топ 10 на водещите фирми по региони?

Югозападен регион

За 2017 година специализираната в медодобива компания "Аурубис България" е отчита най-големи приходи от продажби не само в Югозападния регион, но и в цялата страна. Базираното в Пирдоп дружество е генерирало над 5 милиарда лева оборот за отчетения период. Иначе казано компанията има по-големи приходи, отколкото десетте най-големи фирми в Северозападния и Югоизточния регион взети заедно.

Втора в региона е веригата "Кауфланд България", следвана от специализираната в търговията с петролни продукти "Сакса", като и двете са с приходи над 1 милиард лева за миналата година.

Място Име на фирмата Град Нетни приходи 2017-а (хил.лв.)
1 Аурубис България АД Пирдоп 5015228
2 Кауфланд България ЕООД София 1469531
3 Сакса ООД Долна Баня 1074124
4 ОМВ България ООД София 941440
5 Лидл България ЕООД Равно поле 832631
6 София Мед АД София 830636
7 Метро Кеш енд Кери-България ЕООД София 748616
8 Стомана Индъстри АД Перник 743637
9 Теленор България ЕАД София 666180
10 Орбико България ООД София 637709

Северен Централен регион

Производителят на растителни масла и биодизел "Астра Биоплант", която има задов в Сливо поле, е първенец в Северния Централен регион. Тя е с приходи от малко над 1 милиард лева. Втората след нея "Амилум България" отчита близо два пъти по-малко приходи от 598 милиона лева. Трета е "Идеал Стандарт Видима" с такива от 389 милиона лева.

Място Име на фирмата Град Нетни приходи 2017-а (хил.лв.)
1 Астра Биоплант ЕООД Сливо поле 1061406
2 Амилум България ЕАД Разград 598661
3 Идеал Стандарт Видима АД Севлиево 389566
4 Балджиеви-91 ООД Севлиево 262613
5 Полисан АД Русе 246410
6 Поликомп ЕООД Габрово 206587
7 Монтюпе ЕООД Русе 203025
8 Витте Аутомотив България ЕООД Русе 161028
9 Дунарит АД Русе 160086
10 Каолин АД Сеново 155185

Южен Централен регион

На първо място по приходи в Южния централен регион е лидерът в производството на олово и цинк у нас "КЦМ" в Пловдив. Нейните приходи възлизат на 759 милиона лева за 2017 година. На второ място е дъщерното дружество на немската машиностроителна компания "Либхер-Хаусгерете Марица". На трето място е водещата фирма в добива на медни руди "Асарел-Медет".

Място Име на фирмата Град Нетни приходи 2017-а (хил.лв.)
1 КЦМ АД Пловдив 759248
2 Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД Равадиново 420649
3 Асарел-Медет АД Панагюрище 374931
4 Хъс ООД Пловдив 340947
5 Теклас-България ЕАД Кърджали 291586
6 Биовет АД Пещера 245579
7 Неохим АД Димитровград 227096
8 ПИМК ООД Съединение 221096
9 Белла България АД Пловдив 189686
10 Сокотаб България ЕООД Радиново 155169

Североизточен регион

В Североизточния регион на първите три места са дружества от Девня. Това са "Афер България", "Солвей Соди" и "Агрополихим". Първата от тях се занимава основно с търговия с химикали и торове за селското стопанство. За изминалата година нейните приходи са в размер на 483 милиона лева.

Място Име на фирмата Град Нетни приходи 2017-а (хил.лв.)
1 Афер България ЕООД Девня 483132
2 Солвей Соди АД Девня 470248
3 Агрополихим АД Девня 403214
4 Алкомет АД Шумен 354871
5 Тракия Глас България ЕАД Търговище 237147
6 Пластхим-Т АД Тервел 210186
7 Фикосота Синтез ООД Шумен 195024
8 Ескана АД Варна 164262
9 Интерком Груп ООД Варна 157356
10 Фрапорт Туис Стер Еърпорт Мениджмънт Варна 132237

Югоизточен регион

На първите две места в Югоизточния регион са две компании с дейност в областта на земеделието. На първо място е "Севан" от Бургас, а след нея е "Папас-Олио" от Ямбол. На трето място е производителят на автомобилни компоненти "Язаки България".

Място Име на фирмата Град Нетни приходи 2017-а (хил.лв.)
1 Севан ООД Бургас 440887
2 Папас-Олио АД Ямбол 385344
3 Язаки България ЕООД Ямбол 289295
4 Е.Миролио ЕАД Сливен 232233
5 СЕ Борднетце България ЕООД Бургас 201675
6 Ритъм 4 ТБ ООД Стара Загора 153526
7 Загорка АД Стара Загора 150479
8 Нурсан Отомотив ЕООД Бургас 137132
9 Нафта Трейдинг АД Бургас 119859
10 М+С Хидравлик АД Казанлък 110826

Северозападен регион

Занимаващата се с преработка на растителни масла "Олива" отчита най-големи приходи за 2017 година в Северозападния регион. Те са в размер на 419 милиона лева. След нея е българското дружество на лидерът в производството на подемно-транспортни системи "Палифингер Продукционстехник България".

Място Име на фирмата Град Нетни приходи 2017-а (хил.лв.)
1 Олива АД Кнежа 419 333
2 Палифингер Продукционстехник България Червен бряг 147 571
3 Месокомбинат - Ловеч АД Ловеч 146728
4 Крос ООД Монтана 144086
5 Калинел ЕООД Троян 113706
6 Технокороза АД Ловеч 81187
7 Холсим България АД Бели Извор 76132
8 Уолтопия АД Крушуна 72726
9 Бонмикс ЕООД Ловеч 65218
10 Зърнени храни - ДМ ЕООД Долна Митрополия 53857