Най-голям дял сивата икономика у нас има в секторите на строителството, туризмът и търговията на дребно. На първо място в това отношение остава първият бранш, но все пак през миналата година се отчита спад на укриваните доходи от частния сектор. Това показва годишният доклад на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) "Икономиката на светло".

Все пак сивата икономика продължава да ощетява държавата с милиарди лева годишно, твърди председателят на АИКБ Васил Велев, цитиран от News.bg.

Нейният дял е бил 35,40% през 2010 година, през 2016 година е спаднала до 28,22%. "Излизаме от страните с голям дял на сивата икономика в Европейския съюз (ЕС) и се доближаване до държавите със среден дял", допълва той.

По неговите думи около 40 на сто е нивото на сивата икономика в началото на членството ни в съюза, като за изминалите 10 години от присъединяването ни има тенденция към. Особен принос за тази тенденция им ефективността на публичните финанси.

Изчисляваният от АИКБ индекс "Икономика на светло" за миналата година отчита увеличение на стойността си с 2,96 пункта. Повишаването на стойността му отразява не само обективни положителни явления и процеси в икономиката, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и работниците и служителите за динамиката и дела на неформалната икономика.

Причина за подобрението през миналата година са финансовата и икономическата стабилност, както и предприетите мерки за подобряване на бизнес средата и за ограничаване на тези практики, отчитат от асоциацията.

Външните фактори от своя страна включват ръст на европейската и световна икономика, което се отразява в увеличаване на обема на износа на България, както и намаляване на мигрантския натиск по границите ни.

В същото време има фактори, които спъват засилване на положителните тенденции в изменението на индекса като липсата на реформи като правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, енергетика, образование.

Категорично, според АИКБ, най-неблагоприятно е влиянието на състоянието на образованието и пазара на труда като липсата на квалифицирана работна ръка е сериозна спънка за българските предприемачи.