Секторът на икономиката, свързан с генеративния изкуствен интелект, до 2027 г. ще започне да консумира годишно толкова електроенергия, колкото цяла Испания е потребявала през 2022 година. Това прогнозират анализатори от Morgan Stanley.

Според изчисленията на анализаторите, търсенето на електроенергия в сектора на изкуствения интелект (AI) ще нараства със среден годишен темп от 70% през следващите четири години. Това означава, че от потребелние от 15 тераватчаса през 2023 г., то може да стигне до 224 TWh през 2027 година.

Каква ще бъде цената на газа за Европа в началото на 2024-а, според Morgan Stanley

Каква ще бъде цената на газа за Европа в началото на 2024-а, според Morgan Stanley

В края на отоплителния сезон европейските газохранилища вероятно ще са наполовина пълни

Потреблението на електроенергия в Испания през 2022 г. по официални данни, е било около 230 TWh.

В същото време, експертите на американската инвестиционна банка очакват, че по-голямата част от електроенергията, необходима на AI сектора, ще бъде произведена от възобновяеми източници. Затова активното развитие на технологиите ще има положително въздействие и за компаниите, работещи в сектора на възобновяемите енергийни източници.

Morgan Stanley пуска AI chatbot, за да ухажва богатите

Morgan Stanley пуска AI chatbot, за да ухажва богатите

Големите банки са сред най-напредналите в използването на изкуствен ителект