43 проекта, свързани с преки чуждестранни инвестиции, са били осъществени в България през миналата година, а създадените работни места в резултат от тях са били 7398. В сравнение с 2017 година това отчита увеличение на общо проектите, като за този период те са 33. Отворените позиции пък са с 37% повече в сравнение с 2739 броя за предходната година.

Това показва ново проучване на EY за атрактивността на Европа към инвеститорите.

Според него най-големите инвеститори на българския пазар, като Германия, САЩ и Великобритания са създали съответно 5375, 618 и 195 работни места в страната през 2018 година. Данните сочат, че най-сериозно увеличение на заетостта има в областта на бизнес услугите, информационните технологии, транспорта и логистиката.

Въпреки положителните резултати, които показват ръст на проектите през изминалата година, България изостава сериозно зад някои от своите съседни държави, както и зад редица страни от региона. Полша, Турция, както Сърбия и Румъния са оказват по-атрактивни за чуждестранните инвеститори.

В първите две реализираните нови проекти са съответно 272 и 261 или това показва ръст от съответно 38% и 14% в сравнение с година по-рано. Съседните Сърбия и Румъния са успели да реализират съответно 119 и 109 проекта с чуждестранни вложения през 2018 година или иначе казано повече от два пъти над броя на тези в България.

Що се отнася до преките чуждестранни инвестиции, в този сектор страната ни се справя по-добре в сравнение с доста други европейски страни. Там проектите за 2018 година са общо 15 или повече от тези в държави, като Дания, Италия, Чехия и Турция.

От EY обаче посочват, че в Гърция, България и Румъния образованието и квалификацията в дигиталната индустрия са най-слабо развити за разлика от Финландия, Холандия и Швеция, които са лидери в Европа в това отношение.

Общо за Стария континент от EY отчитат, че преките чуждестранни инвестиции за 2018 година отчитат 4% спад за първи път от шест години насам до общо 6356 проекта.

"Независимо от този спад, нивата на инвестициите остават на второто си най-високо ниво от 2000 година насам, когато EY започва да събира тези данни", се посочва в анализа.

"Нагласата на инвеститорите, обаче, е песимистична, като едва 37% от компаниите, обект на проучването, предвиждат повишаване на атрактивността на Европа през следващите три години. Това е спад спрямо прогнозата от миналата година, когато 50% от инвеститорите са предвиждали повишаване на привлекателността на Европа", е допълнено в документа.

Конкретно в областта на информационните технологии тенденцията е обратна, като броят на проектите бележи 5% ръст до 1227.

Двете най-големи икономики в Европа, Великобритания и Германия, които заедно привличат приблизително една трета от вложенията в Европа, са привлекли 13% по-малко инвестиции, отколкото през предходната година, съответно 1,054 и 973 проекти.

Обратно, чуждестранните вложения се проявява като основна движеща сила за работните места в други европейски. Сред първите 10 европейски дестинации, които се оказват най-атрактивни за инвеститорите, забележими позитивни резултати отчитат Испания (32%), Белгия (29%), Полша (38%), Турция (14%) и Ирландия (52%).