Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) покачването на цените на метана, отчитайки сериозния ръст в цените на природния газ през последните месеци, съобщиха от регулатора.

"Повишаването на цените на определени продукти би могло да представлява нарушение на Закона за защита на конкуренцията само ако не се дължи на пазарните процеси, а е резултат от съгласувано или координирано поведение на пазарните участници или на антиконкурентни практики на предприятие с господстващо или монополно положение", коментират от КЗК. Експертите допълват, че при формирането на цените на метана основно влияние оказва изменението в цената на едро на природния газ, която се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране. От съществено значение обаче могат да бъдат и редица други фактори.

Метанът поскъпна с над 25% само за няколко дни и вече е най-скъпото гориво у нас

Метанът поскъпна с над 25% само за няколко дни и вече е най-скъпото гориво у нас

Цената на компресирания природен газ се повиши до 4.66 лева за килограм

Предвид изказана пред медиите хипотеза от председателя на Комисията за защита на потребителите Иван Френкев за евентуално наличие на картели в сектора, от КЗК разясняват, че картелите са тайни договорки между пазарните участници, чието разкриване че е изключително трудно. Това е така, защото Комисията работи с документи, а картелите рядко се описват на хартия. Практиката по света показва, че друг начин за доказване на подобни споразумения е чрез доноси от учасници в тайното споразумение, такива самопризнания са рядкост у нас.

Цената на метановото гориво

се увеличи с 40.7% от началото на месеца

Това е видно от данните на специализирания портал fuelo.net, според които на 31 юли средната цена на килограм метан е била 3.71 лева, а днес се е повишила до 5.22 лева.

Ако погледнем още по-назад във времето ще забележим, че увеличението за период от една година достига цели 208.88 процента.

Официално: Китай е най-големият замърсител с метан в света

Официално: Китай е най-големият замърсител с метан в света

И това определено е глобален проблем

Поскъпвайки до тези рекордни нива метанът вече е най-скъпото автомобилно гориво, макар само преди година да се смяташе за най-евтиното. За сравнение средните цени на по-скъпите бензин А98+ и Дизел+ са съответно - 3.65 лв. и 3.77 лв. за литър.