Дейностите, които са свързани с въглищния сектор в Китай са изхвърлили толкова много метан през миналата година, че ефектът им върху глобалното затопляне е бил равен на въглеродните емисии на целия международен товарен транспорт.

Енергийният сектор на страната, който е най-големият производител на въглища в света представлява приблизително 20% от общите глобални емисии на метан от нефт, газ, въглища и биомаса. Той генерира над 50% повече от следващите най-големи замърсители: Русия и САЩ.

Китай планира контрол на емисиите на метан в ключови индустрии

Китай планира контрол на емисиите на метан в ключови индустрии

Китай и САЩ отделят най-големите емисии на парникови газове в света

Това са последните оценки на Methane Tracker на Международната енергийна агенция и те показват огромната задача на Китай за смекчаване на замърсяването с метан, пише Bloomberg.

Според експертите, Китай е насърчил миньорите да използват повече метан, произведен по време на процеса на добив, но проблемите пред тях остават сериозни. В много случаи различни компании са отговорни за добива на въглища и произведения метан, което затруднява усилията за ограничаване на вредните емисии.

Глобалните емисии на метан от енергийния сектор надвишават количествата от национално отчетените обеми с около 70%. През 2021 година метанът в атмосферата се е увеличил с рекордно количество до 1876 части на милиард, сочат данните на Службата за изменение на климата на ЕС. Това е една от причините миналата година да стане петата най-топла регистрирана някога.

Китай произвежда и внася повече въглища отвсякога, въпреки заявките за въглеродна неутралност

Китай произвежда и внася повече въглища отвсякога, въпреки заявките за въглеродна неутралност

Президентът обяви, че страната има цел да бъде е въглеродно неутрална до 2060 г

Сателитните наблюдения на гигантски течове на метан започват да принуждават властите да актуализират изискванията за отчитане на емисиите, за да включат по-точни технологии за измерване. Едно от основните заключения от сателитни данни е, че отделни събития при които се изхвърлят огромни количества могат значително да променят общия обем емисии на една страна.

Световните производители на енергия са изхвърлили 135 милиона метрични тона метан миналата година, което е увеличение от 5% спрямо 2020 година. Това е по-високо от глобалното увеличение на емисиите на въглероден диоксид, което миналата година нарасна с 4,3 процента.

Като се вземе предвид метанът от въглища, глобалните емисии започват да изглеждат по коренно различен начин. Това превърна Китай в най-големия замърсител в света, показват последните данни. Същевременно, анализ на ООН показва, че въглищният сектор на страната предлага на Пекин най-голямата възможност да намали своите емисии на метан.

Защо планът на Европа за ограничаване на вредните емисии е лоша новина за САЩ, Китай и Индия?

Защо планът на Европа за ограничаване на вредните емисии е лоша новина за САЩ, Китай и Индия?

Той предстои да бъде обсъждан в следващите 2 години