Китай ще разгледа емисиите на метан в ключови индустрии като въгледобив, селско стопанство и петрол, като ще публикува национален план за действие за контрол на емисиите на метан, предават световните медии, цитирайки съобщение на Министерството на околната среда на страната.

Китай и САЩ отделят най-големи емисии на парникови газове в света. По-рано този месец двете страни разкриха споразумение за засилване на сътрудничеството за справяне с изменението на климата, включително чрез намаляване на емисиите на метан.

Най-богатият 1% от населението ще е отговорен за 16% от въглеродните емисии до 2030 година

Най-богатият 1% от населението ще е отговорен за 16% от въглеродните емисии до 2030 година

Потреблението на най-заможния 1% носи два пъти повече въглеродни емисии, отколкото по-бедната половина на световното население

"Формулирането на план за действие за контрол на метана е изключително важно за Китай и е съществена част от стратегията за борба с изменението на климата. Ние ще предприемем прилагане на съвместнатни китайско-американски действия", заяви Лу Синминг - заместник-директор на отдела по изменение на климата.

Метанът се отделя при производството на енергия, отглеждането на добитък и разпадането на органичните отпадъци в депата. Той е по-краткотраен в атмосферата от въглеродния диоксид, но с 80 пъти по-голямо мъздействие върху затоплянето на земята.

Емисиите на метан в Китай са 55,29 милиона тона през 2014-а година, което представлява 10,4% от общите емисии на парникови газове в страната, показват последните официални данни. Енергийният сектор е допринесъл с 45% от изхвърлянето на метан, докато селското стопанство с 40%.

Защо планът на Европа за ограничаване на вредните емисии е лоша новина за САЩ, Китай и Индия?

Защо планът на Европа за ограничаване на вредните емисии е лоша новина за САЩ, Китай и Индия?

Той предстои да бъде обсъждан в следващите 2 години

"Ще проведем задълбочено проучване на ситуацията с контрол на емисиите на метан в Китай и ще определим ефективни мерки за намаляването им. Те ще бъдат насочени насочени към въгледобива, селското стопанство, твърдите отпадъци и пречистването на отпадъчни води, както и върху секторите на петрола и природния газ", подчерта Синминг.

Mинистерството на енергетиката от своя страна ще определи стандарти за намаляване и използвантое на емисиите на метан във въгледобивната и петролната промишленост и ще насърчи компаниите да намалят вредните емисиите чрез нови пазарни сделки.

Пекин все още не разкрива времевата рамка и подробните цели на Националния план за действие за намаляване на метана, но неназовани източници от правителството твърдят, че планът е планиран да бъде публикуван догодина.

Някои китайски петролни и газови компании, като China National Petroleum Corp и Sinopec, вече са си поставили свои собствени цели за намаляване на емисиите на метан.

Въглеродните емисии при цветните метали в Китай ще достигнат своя връх след 2025 г.

Въглеродните емисии при цветните метали в Китай ще достигнат своя връх след 2025 г.

Производителите на алуминий настояват за план за производство на ниски въглеродни емисии