Измерването на минималната работна заплата в страните е с цел да се установи базово ниво на доходите на работниците в дадена юрисдикция. В идеалния случай това е достатъчно, за да покрият основни нужди като храна и наем на жилище, но не на всички места е така.

В следващата графика на Visual Capitalist са изобразени данни от Picodi, които включват стойността на минималните заплати в 67 държави към януари 2023 г.

Както се вижда от графиката в развитите страни, където разходите за живот са по-високи, минимална работна заплата е по-висока.

global minimum wage by country map

Има две интересни стойности - Аржентина и Турция, които са увеличили минималните си заплати със 100% или повече от нивата от януари 2022 г.

Турция страда от продължаваща валутна криза, като лирата изтри над 40% от стойността си през 2021 г. Цените на основните стоки се увеличиха значително, а турската лира продължава да пада. Според проучване от 2022 г. 70% от хората в Турция се борят да плащат за храна.

Аржентина, втората по големина икономика в Южна Америка, също страда от много висока инфлация. В отговор страната обяви три увеличения на минималните заплати през 2022 г.

Не е изненада, че България е с една от най-ниските минимални заплати в Европейския съюз - 325 долара, почти два пъти по-малка от Гърция и с много по-големи разлики от другите по-богати страни. Единствено може да се каже, че се доближаваме до стойността на минималната заплата в Румъния.

В Германия минималната работна заплата е над 1 500 долара. Най-високата минимална заплата в ЕС е тази в Люксембург - над 2100 долара.