Потребителките прогнози за инфлацията на Еврозоната са на най-високото си ниво от 2002 г. до сега, което обаче не дава обективна оценка за реалното изражение на поскъпването на живота и не трябва да се приема прекалено на сериозно, коментираха от ЕЦБ днес.

Европейската банка се стреми да поддържа инфлационните очаквания на пазара до възможния минимум, което е и основна част от задълженията й. Банкерите се опасяват, че потребителската оценка на инфлацията може да доведе до търсене на по-високо заплащане и така изкуствено да допринесе за инфлационен натиск.

Анализаторите на ЕЦБ обаче успокояват, че потребителските очаквания се оценяват всеки месец от Европейската комисия и до сега са имали изключително ниска прогнозна стойност. Потребителите по-скоро правят оценката си на фона на текущата инфлация и така се допускат грешки.

Проучването провеждано от Европейската комисия не изисква цифрово изражение на инфлационните очаквания на потребителите, а по-скоро тяхното качествено измерения. След това експерти го преобразуват в съотношение между отговорилите с положителни и отрицателни очаквания за инфлацията.

Индексът на потребителските очаквания за инфлацията за предстоящите 12 месеца се покачва стабилно през последните 2 години. В момента е над 15-годишните средни стойности, като по-високо е било само през 2002 г., когато бяха представени евро банкнотите и монетите.