Кристалина Георгиева определи три световни приоритета

В последното си изявление от 22 ноември пред среща на върха на лидерите от Г-20, управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева очерта три важни приоритета. В изказването си тя призовава:

"Първо, прекратете здравната криза. С ваксините на хоризонта, трябва да гарантираме, че те достигат до всички навсякъде. Ако направим това, Фондът изчислява, че може да добави почти 9 трилиона щатски долара към световния доход до 2025 г. Не може да има по-добра стойност за парите - или за света.

Второ, укрепване на икономическия мост към възстановяване. От съществено значение е да поддържаме подкрепа за бизнеса и работниците, докато не излезем от здравната криза - не трябва да има преждевременно оттегляне. Време е също сега да се подготвим за синхронизирана инвестиция в зелена и цифрова инфраструктура, която да стимулира растежа, да ограничи белезите и да отговори на климатичните цели. Ако страните от Г-20 действат заедно, те могат да постигнат две трети повече на същата цена, отколкото ако всяка държава действа сама.

Трето, изградете основите на една по-добра световна икономика на 21 век. Най-последната несигурност, пред която сме изправени днес, е как можем да използваме инерцията от прекъсването, причинена от тази криза, за изграждане на по-добра икономика за всички: съживяване на международната търговска система, насърчаване на международна система за данъчно облагане, при която всеки плаща своя справедлив дял, и ускоряваме преход към новата климатична икономика, от която зависи здравето и просперитета на нашите деца".

Кристалина Георгиева е поздравила страните от Г-20 като цяло за предприемането на безпрецедентни действия за смекчаване на въздействието на COVID19 - включително фискални и парични мерки -, които помогнаха за предотвратяване на масивни фалити и още по-дълбока криза.

"Инициативата за спиране на обслужването на дългове, по-специално, даде на много бедни страни толкова необходимото временно пространство да си поемат въздух. Общата рамка за третиране на дълга извън DSSI , одобрена от лидерите на Г-20 на тази среща, ще позволи на страните с ниски доходи с неустойчиви дългове да кандидатстват за постоянно облекчаване на дълга за всеки отделен случай, с равни условия за кредиторите. Изключително важно е да се приложи тази рамка бързо и ефективно. В бъдеще трябва да помогнем на онези страни, които не са обхванати от рамката, да се справят с уязвимостта на дълга, за да могат икономиките им да станат по-устойчиви ", казва управляващият директор на МВФ.

Георгиева подчертава, че подкрепата на Г-20 е позволила на МВФ да предостави над 100 милиарда щатски долара ново финансиране на 82 държави и облекчение на обслужването на дълга за най-бедните страни - членки на Фонда. Тя също така предупреждава, че светът все още не е излязъл от пика по отношение на тази криза.