Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение за цените на електроенергията, които влизат в сила от 1 юли 2023 г. за следващия едногодишен ценови период.

Регулаторът утвърди средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 4.37 на сто. Като в цените са включени и цените за мрежовите услуги.

Ето какво се променя:

За "Електрохолд" е предвидено увеличение с 4.24 на сто. Новите цени на електроенергията, които за битовите клиенти на "Електрохолд" са както следва: дневна тарифа - 0.21484 лв./kWh, нощна тарифа -  0.12606 лв./kWh, (без ДДС). 

Увеличението на цените за клиентите на ЕВН е с 3.78 на сто. Новите цени на електроенергията, които за битовите клиенти на ЕВН са както следва: дневна тарифа - 0.21459 лв./kWh, нощна тарифа - 0.12323 лв./kWh, без ДДС.

Увеличението за клиентите на "Енерго Про" е с 5.43 на сто. Новите цени на електроенергията, които за битовите клиенти на "Енерго Про" са както следва: дневна тарифа - 0.22484 лв./kWh, нощна тарифа - 0.12687 лв./kWh, без ДДС. 

Първоначалните разчети на Комисията предвиждаха увеличение в размер на 3,63%, но това беше преразгледано след издадена заповед на служебния енергиен министър, с която бяха променени квотите за регулирания пазар на държавните производители на електроенергия. В енергийния микс за битовите потребители бяха включени 2 200 000 MWh електроенергия, произведена от ТЕЦ "Марица изток" - 2, с цел дружеството да не изпадне в финансови затруднения.

КЕВР: Парното няма да поскъпва през този отоплителен сезон

КЕВР: Парното няма да поскъпва през този отоплителен сезон

Причината е, че за февруари газът се очаква да бъде с около 30% по-евтин от януари

Припомняме, че през май КЕВР публикува внесените заявления за цените от 1 юли 2023 г. от топлофикациите и дружествата по веригата производство, пренос, разпределение и доставка на електроенергия. 

Тогава "Енерго-Про", реално не предлагаше промяна на сегашните си дневна и нощна тарифа. ЕВН искаше минимална промяна на дневната тарифа, докато "Електрохолд" запази в заявлението си цената за дневния ток, но за нощната тарифа поиска увеличение с над 50 процента.

КЕВР глоби 6 електроенергийни компании за манипулация на пазара с общо 1,26 милиона лева

КЕВР глоби 6 електроенергийни компании за манипулация на пазара с общо 1,26 милиона лева

Най-голяма е глобата на НЕК

Как се променят цените на парното?

В сравнение с предходния годишен период 2022-2023 г. цените на парното остават практически без промяна. Те се повишават минимално с между 0,05% и 0,48%, при годишна инфлация за периода по данни на НСИ от 15%.

За клиентите на "Топлофикация София" ЕАД утвърдената годишна прогнозна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 137,93 лв./MWh, за "ЕВН Топлофикация" ЕАД - 137,96 лв./MWh, за "Топлофикация Плевен" ЕАД - 96,94 лв./MWh,за "Топлофикация Бургас" ЕАД - 95,20 лв./MWh, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - 136,99 лв./MWh, "Топлофикация - Враца" ЕАД - 113,08 лв./MWh, "Топлофикация ВТ" АД - 131,82 лв./MWh, "Топлофикация-Разград" ЕАД - 145,54 лв./MWh. За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия са : за "Топлофикация Русе" ЕАД - 105,57 лв./MWh, за "Топлофикация - Перник" АД - 115,94 лв./MWh, за "Топлофикация Сливен" ЕАД - 104,19 лв./MWh , за "Топлофикация - Габрово" ЕАД - 138,00 лв./MWh.

С утвърдените цени увеличението на цената на парното и топлата вода за клиентите на "Топлофикация София" е с 0,05%, за "ЕВН България Топлофикация" ще е с 0,22%, за "Топлофикация Плевен- с 0,06%, за "Топлофикация Бургас" - с 0,28 %, за "Веолия Енерджи Варна" - с 0,35 %, за "Топлофикация ВТ" - с 0,11 %, за "Топлофикация Русе" ЕАД - с 0,09%, за "Топлофикация Сливен" ЕАД - с 0,26%, за "Топлофикация - Габрово" ЕАД - с 0,36%,"Топлофикация-Разград" ЕАД - с 0,48%.

Намаляват се цените на топлоенергията за клиентите на "Топлофикация Перник" - с 0,66 %, както и за клиентите на "Топлофикация Враца" - с 0,06 %.

В съответствие с нормативната уредба КЕВР определи пределна цена на топлинната енергия за целия годишен ценови период, за всяко едно топлофикационно дружество с основен енергиен носител природен газ. Тъй като цените са за бъдещ период КЕВР ги определя на прогнозен принцип.