Китайската инициатива "Един пояс. Един Път" може да увеличи световната търговия с до 12 процента, като намали разходите за страните, свръзани от нея, смятат икономистите в ING, цитирани от Bloomberg.

Инициативата ще има значително влияние върху разходите за транспорт и търговия, като и двете представляват големи фактори в общите разходи, казва Йоана Конингс. "Търговията между Азия и Европа, като изключим търговията вътре в ЕС, отговаря за 28% от световната, затова улесняването ѝ ще има значителен потенциал".

В своя анализ тя предвижда три възможни сценарии, които зависят от броя на държавите, засегнати от инициативата, като приема 50% спад на разходите за търговия. При най-консервативния, в който се включват само държави от евразийския икономически коридор - Китай, Казахстан, Русия, Беларус и Полша - планът ще повиши световната търговия с четири процента.

В най-оптимистичния сценарий държави като Русия, Казахстан, Полша, Непал и Миянмар ще отчетат ръст на търговията с между 35 и 45%, а Китай - с около 20%.

Изчисленията показват, че разходите ще намаляват в следващите пет до десет години. "Ако спадът се забави много, ефектите върху ръста на световната търговия ще е малък".