Декември донесе негативни настроения по отношение на бизнес климата и очакванията на компаниите за развитието на икономиката в следващата половин година.

Според последните данни на Националния статистически институт (НСИ) общият показател на бизнес климата намалява с 0,5 пункта в сравнение с предходния месец. Това го поставя на най-ниското му ниво за последните две години.

Снимка 397522

Основна причина за спада са очакванията на дружествата от промишлеността. Показателят за бизнес климата в сектора намалява с 2,7 пункта заради по-резервираните очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест.

"По тяхно мнение настоящата производствена активност се запазва, като очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни", посочват от НСИ.

От данните става ясно, че основните пречки пред бранша остава недостигът на работници и несигурната икономическа среда. Очакванията са за задържане на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца.

По отношение на бизнес климата в строителството там той остава на нивото си от предходния месец. Въпреки това очакванията за следващата половин година на компаниите в индустрията остават по-резервирани.

"Основните проблеми за дейността продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, макар че през последния месец се отчита намаление на негативното им влияние", казват от НСИ.

При търговията от друга страна се забелязва оптимизъм по отношение на очакванията за следващата половин година. Показателят за бизнес климата в сектора са за увеличение с 3,2 пункта.

Същевременно обаче очакванията им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Най-сериозното затруднение за бизнеса остава конкуренцията в бранша, посочено от 57% от предприятията. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното влияние на фактора "недостатъчно търсене", който измества на трето място фактора "несигурна икономическа среда".

В сектора на услугите няма значителни промени в сравнение с предходния месец.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основните пречки за дейността на предприятията. Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три.