Светът е изправен пред продоволствена криза, по-лоша от която и да наблюдавана в продължение на поне 50 години, предупреди Организацията на обединените на нации (ООН), като призова правителствата да действат бързо, за да избегнат бедствия, предава The Guardian.

Необходима е по-добра социална защита на бедните. Рецесията, настъпваща след пандемията може да е заплаха за техните продоволствени нужди, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

"Ако не се предприемат незабавни действия, ще стигнем до ситуация, която може да окаже дългосрочно въздействие върху стотици милиони деца и възрастни", каза той. "Трябва да действаме сега, за да избегнем най-лошите последствия от кризата. Дори в страни с изобилие от храна виждаме рискове от смущаване на веригата на доставки на храни."

Около 50 милиона души са в риск от крайна бедност през 2020 г., но дългосрочните ефекти ще са още по-лоши - неправилното хранене в детска възраст води до болести през целия живот.

ООН: Мерките срещу коронавируса ще доведат до над 260 милиона гладуващи

ООН: Мерките срещу коронавируса ще доведат до над 260 милиона гладуващи

Това е най-тежката хуманитарна криза от Втората световна война насам, коментира директорът на програмата.

Гутериш очерта план с три основни точки, който цели заздравяване на хранителни системи и предотвратяване на по-нататъшни вреди. Според него усилията трябва да се съсредоточат върху най-тежко засегнатите региони, за да се предотврати бедствие там. Правителствата да направят приоритетни веригите за доставка на храни, да се засили социалната закрила, така че малките деца, бременни и кърмещи жени и други рискови групи да се осигурени и да се инвестира в бъдещето, като се съсредоточим върху здравословните и екологично устойчиви хранителни системи.

Главният икономист на ООН Максимо Тореро заяви, че хранителните системи в света са били застрашени както никога в последно време, тъй като пандемията и блокирането пречи на способността на хората да събират реколтата, да купуват и продават храна. "Трябва да бъдем внимателни", каза той. "Това е много по-различна хранителна криза от тези, които виждахме досега."

Реколтите са богати, а доставките на основни храни, като зърнените например, са "стабилни", според доклада на ООН за въздействието на Covid-19 върху продоволствената сигурност. Но повечето хора набавят храната си от местните пазари, които са уязвими от блокирането.

ООН: Презапасяването с продукти допълнително ще увеличи цената им

ООН: Презапасяването с продукти допълнително ще увеличи цената им

Запасите от основни храни обаче ще са по-големи спрямо година по-рано

Въпреки че световните пазари остават стабилни, в някои страни цената на основните храни започва да нараства.

Още преди блокирането, според ООН, глобалната хранителна система е била засегната в някои области. Докладът се фокусира върху конфликтите, природните бедствия, климатичната криза и появата на вредители, като съществуващи проблеми. Източна Африка, например, е изправена пред най-големите рояци от скакалци от десетилетия, докато силните дъждове пречат на усилията за предотвратяване на бедствието.

Последствията от кризата намалиха напредъка, постигнат през последните десетилетия в борбата с бедността и по-добрият достъп до здравословна храна, според ООН.

Всякакви средства трябва да са насочени и към климатичните промени, които са тясно свързани със световните хранителни системи според Елвин Грейнджър-Джоунс, изпълнителен директор на CGIAR System Organisation, световен орган за изследвания в селското стопанство. "Решенията трябва да бъдат базирани на науката и да се координират между секторите, за да се осигури помощ за най-нуждаещите се, постоянна и приобщаваща подкрепа за възстановяване."