Основният ремонт на Дунав мост при Русе ще струва близо 40 милиона лева. Това стана ясно след като обществената поръчка за избор на изпълнител беше спечелена от консорциума " - ДЗЗД "ДУНАВМОСТ", с предложена цена за изпълнение на договора 37,3 милиона лева. без ДДС. Това се посочва в решението на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

В обединението участват "ГБС - Инфраструктурно строителство" и "Пътинженеринг".

Основен ремонт ще се прави на пътя между Русе и Гюргево на път I-2 "Русе - Разград".

Защо ни е нужен Дунав мост 3 и къде да бъде построен той?

Защо ни е нужен Дунав мост 3 и къде да бъде построен той?

Гости в предаването Money.bg са проф. Андрей Захариев и проф. Стоян Проданов

В документа е записано, че прогнозната стойност на ремонта е прогнозна стойност 20,8 без ДДС. Както става ясно, цената надвишава почти два пъти прогнозираната.

В Обединението "Дунав мост", в което участват "ГБС - Инфраструктурно строителство" и "Пътинженеринг" ще извърши основният ремонт на Дунав мост при Русе. Това стана ясно от публикуваното решение на АПИ за определяне на изпълнител по обявената през септември обществена поръчка.

За ремонт на отсечката се говори отдавна. Едва през август тази година АПИ заяви, че техническият проект за основен ремонт е готов. Тогава се заговори и за това, че стойността на проекта се предвижда на 21 млн. лв., но е възможно да бъде превишена, предупреди изпълнителният директор на Агенцията.