САЩ купуват повече от 95% от необходимия им уран за ядрените реактори на своите АЕЦ от чужбина. Уранът се използва за производство на ядрено гориво за атомни електроцентрали. САЩ разполагат с 93 атомни енергоблока с мощност около 96 GW. През 2022 г. те са произвели 18,2% от електроенергията в страната, по данни на МААЕ.

За 2022 г., Канада стана най-големият доставчик на уран за САЩ, с дял от 27% от чуждестранните доставки - при това, доставките за миналата година са скочили с близо 61% спрямо предходнатоа, до 11,1 милиона фунта уранов U3O8 еквивалент. Казахстан е продал на САЩ 10 милиона фунта. При Узбекистан също има значително нарастване на доставките на уран за САЩ през 2022 г. - с почти 78% на годишна база, до 4,44 милиона фунта (делът му на американския пазар достига 11%).

Обемът на доставките за САЩ от Русия, съдейки по статистиката от последните години, значително зависи от цената, като се увеличава в периоди на ниски цени.

Уранът поскъпва на международните пазари

Уранът поскъпва на международните пазари

Има опасения за недостиг на ядрено гориво

Операторите на атомни електроцентрали в САЩ са намалили покупките си на уранови суровини от Русия през 2022 г. с 24% на годишна база, до 4,78 милиона фунта уранов U3O8 еквивалент, според доклада на EIA, пише "Комерсант". Този обхват включва естествен уран (U3O8, азотен оксид), уранов хексафлуорид (UF6, продукт за преобразуване на естествен уран) и обогатен уран.

Така делът на Русия на пазара на уран в САЩ намаля незначително през миналата година, тъй като потребителите в САЩ като цяло намалиха покупките. Общите покупки на уран от САЩ (включително местното производство) са намалели с 13% на годишна база до 40,5 милиона фунта уранов U3O8 еквивалент (23,5 милиона фунта естествен уран, 8 милиона фунта UF6 и около 9 милиона фунта обогатен уран). Делът на урановите суровини с руски произход на пазара на САЩ през 2022 г. е 11,7%, при 13% през 2021 година.

Същевременно Русия остава лидер при вноса на САЩ на услуги за обогатяване на уран (най-капиталоемкият и технологично сложен процес в ядрения горивен цикъл). През 2022 г. делът на Русия в този сегмент е 33%. Останалите доставки на този вид услуги идват основно от ЕС и Великобритания, където се намира заводът на Urenco.

САЩ не се отказват от руския уран

САЩ не се отказват от руския уран

Цените на бензина на дребно в САЩ достигнаха исторически връх