Клиентите на Овергаз спестиха на атмосферата 254.9 хиляди тона вредни емисии през първите 6 месеца на 2010 година. Над 12.7 хиляди тона по-малко са вредните газове и праховите частици, а над 242 хиляди тона по-малко е въглеродният диоксид - най-разпространеният парников газ.

Количеството спестени вредни и парникови емисии за същия период на миналата година е 209.4 хиляди тона. Най-осезаема промяна в качеството на въздуха има в районите, където домакинствата замениха нафтата, дървата и въглищата с газ и индустрията премина към синьото гориво.

Клиентите на „Овергаз Изток" спестиха най-много емисии на атмосферата - 77.6 хиляди тона, от които 75.5 хиляди тона въглероден диоксид. Газифицираните жители и индустрията в София редуцираха емисиите с 70.1 хиляди тона, следват ги потребителите на компанията в Северна България - 63.1 хиляди тона, в Западна - 25.3  и в Южна България - 18.6 хиляди тона.

От 2000 година до момента газификацията, извършена от Овергаз, спести над 2.42 милиона тона емисии на атмосферата - въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах.