Почти половината от наемодатели на търговски площи не са предприели никакви мерки за оптимизация на разходите, а 38% са започнали да преразглеждат договори с подизпълнители.

Над половината от наемателите са пуснали служителите си в отпуск, 48% са преустановили плащането на наеми, режийни разходи и на контрагенти, а 37% са замразили плановете си за експанзия. Това показва проучване на Colliers International.

Повече от половината наемодатели не планират да се възползват от обявените от държавата мерки за подпомагане на бизнеса. Това важи 43% от наемателите. Основната причина е, че считат тези мерки за неприложими за техния бизнес.

По отношение на очакванията за това кога ще продължи кризата, голяма част от наематели смятат, че тя ще свърши до 2 месеца, докато повечето наемодатели смятат, че ще продължи 3 - 6 месеца.

Почти всички наемодатели планират да предложат облекчения за наемателите, заради здравната криза, като най-често посочвани са намаление на наема (44%) и отлагане на плащането на наем (22%). В този период наемателите търсят алтернативни канали за бизнес чрез онлайн търговия (55%) или нови услуги/ продукти (16%).

90% от анкетираните наемодатели обмислят да предприемат стъпки за предоговаряне на наема. Намаляване или оптимизиране на режийните разходи са приложили над 60% от запитаните, 24% са намалили работното си време, а 14% са инвестирали повече в промоционални кампании.

И при наемателите най-често посочваната мярка за справяне с последиците от здравната криза е предоговаряне на наема (88%), следвана от фокус върху онлайн продажбите, където 45% от респондентите регистрират увеличение.

Сред другите често прилагани промени са намалено работно време, повече промоционални кампании, съкращения на служители и оптимизиране на броя обекти.

76% от наемодателите регистрират спад в текущите си приходи, спрямо същия период на миналата година. Той варира най-често между 10% - 30%, а при някои и над 50%. Без промяна в текущите си приходи са 14% от респондентите, а тези, които регистрират ръст споделят, че е в рамките на 20%.

65% от офис наемодателите не искат да намаляват наеми

65% от офис наемодателите не искат да намаляват наеми

MBL очаква лек натиск надолу наемите и увеличаване на свободните площи

71% от наемателите на търговски площи регистрират спад в приходите си в следствие на COVID-19. Близо половината от тях са посочили, че той е в рамките между 30% и 50%. Делът на търговците, които не отчитат промяна е 17%, останалите 12% регистрират ръст в продажбите в рамките на 20%. Това се дължи до голяма степен на повече на брой отворени обекти и на растежа на онлайн търговията. Такъв пример са търговците, позиционирани в ниския ценови сегмент и дискаунт веригите.

Позитивна нагласа за възстановяване от здравната криза се регистрира сред наемодателите - умерено-оптимистичните (40%) очакват пълно възстановяване до края на годината, само в случай, че не настъпи нова вълна на коронавирус в следващите 6-9 месеца. Почти 30% от останалите участници в проучването прогнозират това да се случи през първата половина на 2021 г.

Наемите в моловете и на търговските улици ще бъдат подложени е на натиск през следващите месеци

Наемите в моловете и на търговските улици ще бъдат подложени е на натиск през следващите месеци

Търговците се обърнаха към онлайн търговия, за да компенсират физическите продажби