Месец август се оказа доста добър за туризма, поне в сравнение със същия период на миналата година. Данните сочат приближаване до предпандемичните нива, що се отнася до приходи и брой нощувки на туристи.

Приходите от нощувки в туристически места за настаняване през август 2021 г. се увеличават със 79,8% в сравнение с август 2020 г. и достигат 357,2 млн. лв., показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода. От общите приходи от нощувки за месеца 235,8 млн. лв. са от чужди граждани, а 121,4 млн. лв. - от български граждани.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в България, регистрирани през август 2021 г., е над 5,36 млн., или с 51,2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали над 3,02 млн. нощувки, а българските - близо 2,34 млн.

Логично, в луксозните хотели с категория "4" и "5 звезди" през най-активния летен месец са реализирани 75,4% от всички нощувки на чужди граждани и 39,7% - на българи. В местата за настаняване с "3 звезди" са осъществени 18,4% от нощувките на чужди граждани и 26,9% - на българи. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди), делът на нощувките е съответно 6,2% и 33,4%.

Броят на пренощувалите лица в туристическите обекти през август 2021 г. се увеличава с 39,9%, в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 1,325 млн. Българските граждани, нощували в туристически обекти през август 2021 г., са 694,4 хил., като средният престой е 3,4 нощувки. Чуждите граждани за месеца са 630,7 хил. и са осъществили средно по 4,8 нощувки, като 72,4% от тях са били в хотели с 4 и 5 звезди.

Над 60% от хотелите у нас смятат да намалят цената на пакетните услуги

Над 60% от хотелите у нас смятат да намалят цената на пакетните услуги

Също толкова отчитат намаление в приходите през декември

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2021 г. бележи ръст от 15,9 процентни пункта в сравнение с август 2020 година, до 60,5%. Най-висока е заетостта през август на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 77%. Следват обектите с 3 звезди - 55,1%, и тези с 1 и 2 звезди - 38,1%.

През август тази година, в условията на продължаваща епидемична обстановка, в страната са функционирали 3058 туристически обекта с над 10 легла всеки - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 126,5 хил., а на леглата - 287,6 хиляди. В сравнение с август 2020 г., общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5,6%, а броят на леглата в тях - с 11,4%.