Секторът, който успя за десетилетие да се превърне в номер 1 по обем на износа у нас, се оказа принуден да се обърне за помощ към държавата заради натиска на епидемията и на свързаните с нея мерки върху бизнеса. "Силите и резервите ни се изчерпват в края на май", за това алармират от Асоциацията по електротехника и електроника. 

Според представителите на индустрията в резултат на замразените поръчки от чужбина и неяснотата около бъдещите им ангажименти към техните клиенти производителите не могат да се възползват от схемата "60/40", както и от предоставяните от Българската банка за развитие (ББР) кредити.

Заради това от асоциацията искат държавата да ги подкрепи с друг вид мерки, насочени основно към данъчни облекчения. По-конкретно от бранша настояват да отпаднат авансовите вноски за корпоративен данък до края на септември, а ДДС да се възстановява в по-кратки срокове - в рамките на 30 дни.

Производството на електроника за десетилетие се превърна в № 1 по износ у нас

Индустрията, която за 10 години успя да се превърне в № 1 в износа у нас

Експортът за Германия надвишава вноса на германски продукти от сектора

"Мерките на правителството трябва да са с много облекчени процедури и да може да се въведат бързо, тъй като много от фирмите от сектор "Електротехника и електроника" разполагат с резерви до края на май 2020 година, след което ще бъдат принудени да започнат съкращаване на служители", казват още от асоциацията, цитирани от "Сега".

Сред предложенията на производителите, отправени към правителството, е необходимо да се въведат данъчни облекчения за компаниите, които произвеждат стоки предимно за износ.

По подобие на изискванията към веригите за търговия с бързооборотни стоки, които бяха оспорени от Европейската комисия като "непазарна мярка", от бранша искат хипермаркетите, специализирани в строителството, да зареждат преференциално от български производители.

Брюксел поиска България да премахне новите изисквания за търговските вериги

Брюксел поиска България да премахне новите изисквания за търговските вериги

Те нарушават правилата на ЕС

Секторът е от ключово значение за българската икономика, като той допринася за 11% от износа на страната. За 10 години експортът на индустрията е нараснал 4 пъти от 1,5 милиарда лева до 6 милиарда лева през 2018 година. В него влизат 950 дружества, като заетите са около 52 000 души.

Основният пазар за износа на предприятията от бранша е Германия, като от 2016 година насам експортът за икономика номер 1 в Европа надхвърля импортът на германски стоки от този сектор.