Индия има потенциала да се превърне в страна с по-висок среден доход през в периода 2033-2036 г. и да се превърне в икономика с размер $15 трилиона между 2043 и 2047 години., се казва в доклад на India Ratings and Research.

Най-големите икономики през 2100 година

Най-големите икономики през 2100 година

Прогнозите рисуват доста обнадеждаваща картина за световната икономика

До 2006 г. Световната банка класифицира Индия като страна с нисък доход (БВП на човек от населението). Страната се премести в категорията с относително по-нисък среден доход през 2007 г. и оттогава остава в тази категория държави. Брутният вътрешен продукт на глава от населението на Индия през 2022 г. е 2390 долара. За да станете страна с доходи над средните, доходът на глава от населението трябва да бъде между $4466 и $13845.

Индия е един най-големите износители на храни в света, но населението й гладува

Индия е един най-големите износители на храни в света, но населението й гладува

Гладът е най-големият проблем в страната

"Пътят напред за индийската икономика се оценява от India Ratings and Research (Ind-Ra) на размер от 3,6 трилиона долара през фискалната 2024 г. и ще зависи от темпа на растеж на реалния БВП, инфлацията (дефлаторът на БВП) и обменния валутен курс рупия/долар. Очакваме индийската икономика да навлезе в категорията с по-висок среден доход през периода 2033-2036 г. и да достигне 15 трилиона долара през финансовите години 2043-2047 .", каза Сунил Кумар Синха, старши директор и главен икономист в агенцията, цитиран от Прайм.

Икономиката на Индия за 24 години ще нарасне над 10 пъти - прогнозата на най-богатия човек в страната

Икономиката на Индия за 24 години ще нарасне над 10 пъти - прогнозата на най-богатия човек в страната

Потребностите на страната от енергоносители ще се удвоят до края на десетилетието

Изброявайки различни сценарии, агенцията каза, че за да достигне икономиката 5 трилиона долара до фискалната 2030 г. с доход на глава от населението от 3467 долара, икономиката ще се нуждае от темп на растеж на реалния БВП от 6,25%, увеличение на дефлатора на БВП от 3,5% и обезценяване на рупия спрямо долара с 3,25%.

Агенцията също така изчислява, че доходът на глава от населението ще достигне 9 218 - 9 920 долара между фискалните 2043 и 2047 години, което означава, че Индия ще бъде много по-близо до прага на страните с високи доходи.