Софийски градски съд ще заседава по делото „Лукойл" срещу "Петрол". Бургаската рафинерия е завела иск за 89,5 милиона лева срещу "Петрол" - 70,9 милиона лева неотчетени продажби и 18,6 милиона лева неустойка за забавяне.

От своя страна "Петрол" претендира за близо 85 милиона лева. Искът е във връзка с договор от 2001 година, по силата на който "Петрол" се задължава да продава в своите бензиностанции горивата на бургаската рафинерия.

Договорът е за срок от 15 години и подписването му имаше за цел да постави край на споровете между двете компании, свързани с доставките на горива.

Според клаузите постъпленията от продажбите се разпределят между двете компании.