Ако попитате десет софианци, дали животът в София е скъп, то е много вероятно да получите 9 положителни отговора. Сега ще разгледаме, къде могат да се коренят причините за това, животът в родната столица да се приема за толкова скъп.

  1. Разходите за живот като цяло

Според изданието numbeo.com, съпоставящо данните за цените във водещи градове по света, ситуацията в София изглежда по следния начин:

На 4-членно смейство, му е необходима сумата от 2 812.05 лева, за нормален живот, без да се включват разходите за наем. Ако се приеме, че това семейство плаща и 1 000 лева наем, сумата набъбва до 3 812 лева. Тоест двамата родители трябва да работят с нетене доход от 1 900 лева, всеки от тях. Това определено е далеч над средните софийски заплати. За самостоятелни домакинства, от един работещ, ситуацията е малко по-добра. Средния необходим доход, за живот е едва 798 лева, отново без наема. Ако се добавят 500 лева за наем и издръжката възлиза на около 1 300 лева.

Отново, може да се каже, че доста хора, без собствени апартаменти в столицата ни попада под чертата, предвид на това, че средния доход на населението в София е при ниво от 1 127.94, според изчисления на изданието numbeo.com. Иначе, може да се обобщи, че проблема не е в цените, а по-скоро в доходите на населението. Цените в София са с 58.6% под тези в Ню Йорк, като индекса за цената за живот е 407-ми от общо 516 водещи града по света. Една съпоставка със съседен Букурещ, сочи, че покупателната сила на работещите в София е с 3% по-висока, в сравнение с тази в Букурещ.

  1. Имотите и наемите

Разходите за подсигуряване на подслон на жителите на повечето от столиците по света, често са между 30 и 40% от дохода им. В София, този разход е малко над 40% от средния доход.

Всъщност, най-добра представа, относно това, дали недвижимите имоти в един град са достъпни, или не, е на база на показателя доход-цена на недвжимите имоти.

Bcичĸи cмe чyвaли зa тoвa, ĸoлĸo нeдocтъпни ca имoтитe в Caн Фpaнциcĸo и Maнxaтън. Според националната статистика в САЩ, средната цена на имот в Манхатън е 849 000 долара. Това при среден доход на живеещите там от 73 000 долара на година. Или съотношението цена на имот-доход е при ниво от 11.7.

За сравнение, на база на средните цени на имотите от 800 000 долара и доходите от 81 000 долара, същото съотношение в Сан Франциско, е 9.8.

Въз основа на средната продажна цена на имотите в София в момента от 1000 евро за кв. м., съгласно данните на един от водещите сайтове за продажба на имоти, то средният софийски имот (с площ от 70 кв. м.), е с продажна цена от 70 000 евро (136 908 лева).

A нa бaзa нa cpeдния гoдишeн дoxoд нa coфиaнци (според изданието numbeо.com) от 12 684 лева, то съотношението цена на имот-доход е в размер на 10.79. Или можем да заключим, че средния имот за средния столичанин, е по-недостъпен от този в Сан Франциско, макар и малко по-достъпен, в сравнение с този в Манхатън.

Сега, ако разгледаме нещата от друга страна - съпоставим имотната ситуация на софианци с тази на жителите на столиците на останалите източноевропейски страни, нещата далеч не са толкова лоши. Имoтитe в cтoлицaтa ни ca нaй-дocтъпни cpeд вcичĸи cтoлици нa cтpaнитe oт Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa.

Cpeдният дoxoд нa coфиaнeц, ĸyпyвa 0.69 ĸв. м. жилищнa плoщ, пpи cpeднo 0.56 ĸвaдpaтни мeтpa във вcичĸи cтoлици в ЦИE. Зa cpaвнeниe cpeдния дoxoд в Бpaтиcлaвa и Πpaгa, ĸyпyвa eдвa 0.5 ĸвaдpaтни мeтpa.

  1. Скъпите стоки и услуги 

Страната ни се отличава със сравнително ниски цени на много стоки и услуги, когато се съпоставя с останалите водещи градове по света. Има обаче и определени масово потребявани стоки и услуги, които са доста скъпи, на база международните стандарти. И започваме разбира се с бензина и останалите горива. Може и да сме на второ място по ниски цени на горивата в ЕС, но съпоставени с доходите на населението, горивата са в топ-10 на най-недостъпните в света. За съжаление на румънците и те попадат в тази категория. Интересен е фактът и че някои масово потребявани стоки, като например прясното мляко, се отличава с най-високата цена сред всички страни от ЦИЕ.

Скъпи у нас, в сравнение с останалите градове от ЦИЕ, са бананите, ориза, предплатените мобилни услуги, новите автомобили, едночасовия предстой на такситата, доматите и най-важното - лихвите по ипотечните кредити.