Спадът в цените на хляба е много далеч от обещаното и очакваното. Това показа второто експресно проучване на ИССИ на КНСБ относно настъпилите промени в цената на хляба и брашното след въвеждането на нулева ставка върху ДДС за двете стоки в актуализацията на Бюджет 2022 от началото на месец юли.

Проучването обхвана 22 областни града. Регистрирани били цените на дребно в малки и големи търговски обекти. 

Изследването отчело намаляване на цените на хляба, като отчетеният спад спрямо края на юни варира между 1% и 11%. Запазва се наблюдаваната и по-рано тенденция на по-слаб спад в цената на един от масово потребяваните видове хляб, а именно при типовия. При брашното също е регистриран спад в продажната цена, като тя е в рамките на 8% - 11% спрямо края на юни.

 За целите на изследването и съпоставимостта на данните, подадените от анкетната мрежа цени на хляба са подложени на допълнителна обработка с цел достигане на стойността на продукта за „килограм“. По отношение на цените на брашното не са направени допълнителни калкулации, тъй като са отчитани стандартни разфасовки – пакети по килограм.

За целите на изследването и съпоставимостта на данните, подадените от анкетната мрежа цени на хляба са подложени на допълнителна обработка с цел достигане на стойността на продукта за „килограм“. По отношение на цените на брашното не са направени допълнителни калкулации, тъй като са отчитани стандартни разфасовки – пакети по килограм.

Изследването отново потвърждава наличието на неравномерно намаляване на цените в страната. По-конкретно, различията в темпа на понижение на потребителските цени са продиктувани от вида на търговския обект, вида на предлагания тип хляб и населеното място.

По-силно изразено намаление се наблюдава при масовите потребявани разновидности на хляб тип "Бял" и "Добруджа" с около 10.6 -10.9%. При останалите разновидности на хляб намалението все още е пренебрежително ниско, въпреки намалената данъчна ставка, както на брашното, така и на хляба.

Има ли нерегламентиран внос на украинска пшеница и какви рискове за българския хляб крие той?

Има ли нерегламентиран внос на украинска пшеница и какви рискове за българския хляб крие той?

Производителите на зърно у нас се тревожат от фалити в сектора

Запазва се тенденцията в големите търговски вериги да се отчита по-силно намаление в цените на различните видове хляб (особено на тези, изискващи допълнителни суровини за производството си, вкл. микс от семена). Същевременно в малките търговски обекти потребителското търсене, договореностите с пекарните и по-слабия марж на печалба предопределят по-слабия спад и то конкретно при най-консумираните видове хляб.

Разликите в спада на продажните цени се запазват и по населени места, като в определени градове (Ямбол, Добрич, Хасково, Русе, Бургас) се отчита по-сериозен темп на намаление (вкл. и в малките магазини). Това отново може да бъде оправдано с изоставането на тези места в началото на въвеждане на мярката поради изчакването на търговците тя да бъде публикувана в "Държавен вестник" и реално въведена в счетоводните практики.

С въвеждането от юли на 0% ставка ДДС на хляба и брашното се очакваше по-значимо намаление при цената на хляба, посочват от КНСБ. Според разчетите на синдиката, намалението на цените спрямо юни следва да бъде около 83 - 87 ст. при най-масово потребяваните разновидности на хляба. На този етап изследването показва, че намалението е едва 30 стотинки.

Българите отново напълниха Одрин: на какви цени пазаруват сирене и хляб?

Българите отново напълниха Одрин: на какви цени пазаруват сирене и хляб?

От 1 февруари бяха облекчени изскванията към пътуващите

.

Практиката показва, че делът на брашното в крайната себестойност на хляба обикновено е около 50%. Следователно общото намаление на цената на хляба, отчитайки и двете нулеви ставки, би следвало да бъде вече около 30%, допълват от КНСБ. Отчитайки последователно формулата при ценообразуване, следва към август цената за хляб "Бял" да се търгува по 2,05 лв. за 1 кг, а този на "Добруджа" - 1.95 лв. за 1 кг.

При брашното се регистрира по-съществен спад в цените на дребно. Спрямо юни се отчита намаление от около 11% в големите търговски обекти. Наблюдават се и регионални различия, като в определени населени места има по-осезаемо облекчаване на потребителите (напр. в Търговище, Добрич, Кюстендил).

В изводите към проучването от КНСБ заявяват, че върху цените на крайните продукти може да се повлияе единствено с едновременно намаление на целия размер на ДДС, каквато е била практиката и преди (например, намаление на общата ставка от 20% на 15%). Тогава няма как пазарът да реагира по друг начин, освен да намали цените на всички стоки и услуги, които се облагат с ДДС. Икономическата практика е доказала многократно, че намаляването на ДДС на определени стоки и услуги не води задължително до намаляването на тяхната цена. С тази мярка реално се подпомогна бизнесът, а не потребителите. Според КНСБ бизнесът трябва да бъде подкрепян през разходите, а не чрез приходни мерки. Всъщност, настоящото изследване потвърждава точно тези наши изводи, тъй като в момента отчетените спадове са на половината от това, което се очакваше при условията на нулеви ставки, както на хляба, така и на брашното.

Прие се 0% ДДС и за брашното – колко ще струва на бюджета

Прие се 0% ДДС и за брашното – колко ще струва на бюджета

Възможно е да бъдат намалявани разходите на министерства

В заключение от КНСБ казват, че несигурността на икономическата обстановка през зимата би способствала за нов ръст в цените на хляба и брашното и връщане на потребителите в изходна позиция спрямо началото на лятото.