Проблемът за застаряването на населението в световен мащаб стои със сериозна тежест пред правителствата на редица развити държави. Какъв обаче би бил ефектът върху глобалната икономика? На този въпрос се опитват да отговорят от Световния икономически форум в публикация, посветена на темата. За целта се вземат под внимание две направления – предлагането на труд и предлагането на капитал.

По отношение на пазара на труда, застаряването на населението означава спад на работната сила. Това е забележимо дори за втората по големина икономика и една от най-населените държави – Китай. Проблемът обаче от друга страна може да стимулира повишаването на заплатите, ако предположим, че търсенето на работна ръка се запази на сегашното си ниво.

Когато се стигне до осигуряването на капитал, застаряващото население би трябвало да увеличи размера на спестяванията си. Това произтича от разбирането и очакването, че по-възрастните работещи предпочитат да заделят настрани, вместо да харчат по-голямата част от своите доходи. По този начин в държавите с по-голям дял на застаряващото население ще има и повече спестявания.

В допълнение според неокласическия икономически модел нарастването на равнището на спестяванията означава повече осигурен капитал. Когато към заплатите се добави и този капитал, това ще подобри производителността на труда в краткосрочен план и ще стимулира глобалния растеж на доходите.

Погледнато в дългосрочен план обаче, това може да не сработи. Причината е, че равнището на заплатите трябва да бъде стимулирано от повишаване на продуктивността на труда. В последните години обаче редица държави, включително развити икономики като САЩ, отчитат спад в този аспект.

Като пример може да се посочи Япония. Там са налице и двете условия – застаряващо население и високо ниво на спестяванията. Те обаче не са рефлектирали върху нарастването на доходите в държавата. Точно обратното – икономиката на Страната на изгряващото слънце се забави през последните години.

Все още е много рано да се твърди със сигурност какво влияние ще окаже застаряването на населението върху глобалната икономика. Дали това ще доведе до нарастване на заплатите или ще предизвика спад, само времето ще покаже. Налице са само тенденциите, а от политиката на отделните държави ще се определят какво ще бъде тяхното отражение.