Неутолимият апетит за пясък — една от най-важните, но и най-недооценявани суровини — едва ли скоро ще свърши. Проблемът е, че този ресурс намалява, пише CNBC.

Цялото ни общество е изградено благодарение на пясъка. Той е най-търсената суровина в света след водата и е изключително важен компонент в строителството и в ежедневието ни. Пясъкът е основният компонент при строителството на пътища, мостове и други. Използва се за производство на стъкла. Дори за производството на чипове се използва пясък.

Светът обаче е изправен пред недостиг — и учените казват, че това ще е едно от най-големите предизвикателства в 21 век. "Време ли е да се панираме? Е, това няма да помогне, но е време да променим начина, по който мислим за пясъка", казва Паскал Педучи, учен към ООН. "Смятаме, че пясъкът е навсякъде. Никога не сме мислили, че може да свърши, но това започва да се случва на някои места. Трябва да започнем да мислим едно десетилетие напред, защото ако не го направим, ще се изправим пред огромен проблем с доставките".

Към момента не е възможно точно да се проследява употребата на пясък по света. Но според Педучи е възможно изчислението да се направи чрез корелацията с цимента. По този начин се достига до заключението, че светът консумира между 40 и 50 млрд. тона пясък годишно.

През последните две десетилетия нуждата от пясък се утроява, частично заради урбанизацията. Тя далеч изпреварва възстановяването му в природата. Пясъкът може да бъде намерен в почти всяка една държава по света, но не всичкият може да бъде използван — например този в пустините е неподходящ за строителна дейност. Най-търсен е този от плажовете, морското дъно и реките по света.

Простата забрана на извличането на пясък от реките също няма да проработи, тъй като ще има отрицателен ефект върху хората, които разчитат на тази дейност, за да изкарват прехраната си.

За проблема започна да се говори през 2019 г., когато редица правителства по света започнаха да признават климатичните промени за реално предизвикателство. Но засега никъде по света няма развита политика, която да търси решение. "Никой не говори за проблема с пясъка, откъде идва той, за социалното и екологично въздействие", казва Педучи.

Гледайките напред, индустриализацията, растежа на населението и урбанизацията ще повишават търсенето на пясък. "Време е да се събудим", казва той.