Слабо законодателство, липса на диалог между държавата и частния сектор, тежка бюрокрация и бавно правораздаване са само част от основните пречки пред бизнес средата в България. Това показва анкета на Сдружението за Модерна Търговия (СМТ) направена сред представители на български и международни компании у нас и проведена в периода юни-юли 2021-ва година.

Бизнес климатът у нас е оценен с 3,2 по скалата от 1 до 6, където 1 е "силно неблагоприятен", а 6 е отличен. Като един от основните проблеми анкетираните представители на частния сектор у нас посочват несигурната и непредвидима среда. Пример за това е практиката да се налагат административни промени в движение и в много кратки срокове, без дългосрочна перспектива и без оценка на последствията върху бизнеса, с което управляващите предизвикват ненужни, непаланирани и ненужни разходи.

Държавният департамент на САЩ: България привлича инвеститори, но корупцията остава проблем

Държавният департамент на САЩ: България привлича инвеститори, но корупцията остава проблем

Основните преимущества на страната са ниската цена на труда и плоският данък, се казва в доклад

Работата на администрацията по отношение на бизнеса получава оценка - 1,7 по скалата от 1 до 6.

Бизнес климатът в България все пак има и положителни характеристики. Такива според анкетираните са стабилната макроикономическа рамка, ниската инфлация, фиксираният валутен курс и членството на страната в ЕС и НАТО. Като плюсове са посочени още ниските данъци, отличното интернет покритие и постепенното увеличаване на покупателната способност на част от хората.

Бизнес климатът в България би могъл да е много по-добър, ако на икономическите субекти се гарантират повече стабилност и предвидимост и ако действията на институциите са водени в по-малка степен от популизъм и в по-голяма от прагматизъм, смятат от СМТ. Според тях ако корупцията бъде премахната с политическа воля и ако се засили диалогът между властите - изпълнителна, законодателна и местна българската икономика ще е много по-ефективна и печеливша. Сътветно, това ще привлече и повече чуждестранни инвестиции.

1/2 от инвеститорите у нас определят бизнес климата като добър, но какво очакват да се подобри?

1/2 от инвеститорите у нас определят бизнес климата като добър, но какво очакват да се подобри?

Според проучване на ManpowerGroup България - 38% от инвеститорите виждат липса на държавна подкрепа

Компаниите се обединяват около тезата, че за подобряването на законодателния процес в страната е необходимо бизнесът да участва активно в подготовката на законовите текстове, а представителите на изпълнителната и законодателната власт да се вслушват в аргументираните и разумни предложения на страните, така както това се случва в развитите и богати държави в Европа.