Според проучване на ManpowerGroup България 52% от мениджърите на компании, инвеститоращи у нас, определят бизнес климата в страната като добър. Една трета от тях дори го смятат за отличен. В същото време обаче, основен проблем за тях е липсата на адекватна подкрепа от страна на българската държава. Според проучването едва 16% твърдят, че намират силна държавна подкрепа за развиване на бизнес у нас. 8 на 100 смятат, че тя е задоволителна, а цели 38% - че е слаба или липсва напълно.

В анкетата са участвали представители на фирми, които са направили значителни инвестиции в България през последните 4 години и които са открили нови работни места.

Проучването "Оценка на бизнес климата за инвестиции в България" е проведено в периода февруари-март 2021 г. под формата на анкета от 17 въпроса. То включва мнението на мениджъри от най-високо ниво на 51 национални и международни малки, средни и големи компании от 13 индустриални сектора в цялата страна.

Снимка 525086

Източник: ManpowerGroup

На какво се дължи сравнително добрата оценка?

Основните фактори за положителната оценка на инвеститорите са високото качество на труда (70%), сравнително ниските разходи за него (66%) и лесният достъп до други пазари (64 на 100). И разбира се - благоприятният данъчен режим, отличното интернет покритие и конкурентните цени за развитие на бизнес.

Едва 6 на 100 от анкетираните са посочили като предимство политическата и икономическа стабилност на страната. Същевременно обаче, близо половината от компаниите,развиващи бизнес у нас, които през последните 5 години са инвестирали и в съседни държави, твърдят, че бизнес климатът у нас е по-добър в сравнение с този в страни като Сърбия, румъния, Босна и Херцеговина през последните 5 години, споделят, че бизнес климатът в България е по-добър в сравнение с този в Румъния, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора.

"Резултатите от последното ни проучване недвусмислено показват, че България продължава да бъде атрактивна регионална дестинация за компании, които планират да инвестират в страната или да разширят дейността си", коментира Мария Стоева, която е мениджър "Бизнес развитие" в ManowerGroup България.

Според нея стратегическото местоположение на нашата страна, членството ни в ЕС и развиващата се инфраструктура създават добри условия за развитието на редица сектори като производства и логистика.

"Освен това лесният достъп до съседни държави позволява на компаниите да привличат работна ръка от тях, за да попълнят дефицитни позиции, като например в сектора на "Информационните технологии", допълва Стоева.

По отношение на плановете за заетостта през следващите три месеца малко над половината от анкетираните не очакват значителна промяна на общия брой наети в техните компании до края на юни 2021 г., 26% планират да открият нови работни места, а 16 на 100 прогнозират намаление на работната сила.

Според резултатите от проучването две трети от компаниите успяват да намерят служители за свободните си позиции, а 12% изпитват сериозни трудности да привлекат и задържат таланти, основно в секторите "Туризъм и хотелиерство" и "Строителство и инженеринг". В същото време приблизително една трета от анкетираните са частично удовлетворени, a всеки десети - изцяло неудовлетворен от качеството на образованието у нас.

Очакванията на инвеститорите

Предвид липсата на адекватна подкрепа от страна на българската държава, според представителите на голяма част от инвеститорите у нас, препоръките на много от тях са насочени предимно към увеличаване на държавната подкрепа. И още - планиране на образователната система според нуждите на бизнеса, подобряване на процедурите за внос на кадри от трети страни и повече и по-адекватни мерки във връзка с пандемията.

Други препоръки са осигуряването на електронно правителство и дългосрочни държавни усилия, които да мотивират младите емигранти да се върнат в България. Не на последно място е и очакването за по-облекчени административни процедури и възможност за бърза комуникация с държавните институции.

За жалост, все още никак не са малко българските и чужди мениджъри, които се надяват на това държавата ако не им помага, поне да не им пречи да правят бизнес у нас. Всички се надяваме скоро мнението им да се промени.

Данните от цялото проучване може да видите ТУК