България успява да привлече чуждестранни инвеститори с ниската цена на труда и плоският данък, но корупцията особено при енергийните и големите инфраструктурни проекти в страната е ендемична.

Това се посочва в ежегодния доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в държавите по света, цитиран от БНР.

В документа се посочва, че България е възприемана като привлекателна дестинация за инвестиции заради тези два фактора заедно с правителствените стимули. Въпреки това в него има и критики за това, че ръстът на заплатите у нас значително изпреварва икономическия растеж и производителността на труда.

"Чуждите инвеститори в България са много загрижени за върховенството на закона в страната. Корупцията е ендемична, най-вече при особено големите инфраструктурни проекти и в енергийния сектор. Инвеститорите се оплакват и от проблеми, които съпътстват инвестициите. Например, непредсказуемостта и прекалено честите регулаторни и законодателни промени заедно с бавната съдебна система", се казва в доклада.

В доклада се казва още, че през 2020 година остават въпроси за ангажиментите на българското правителство за изпълнението на договори, включително и с американски инвеститори. Като пример се дава случай с американски инвеститор, който е бил възпрепятстван от утежнена процедура за навлизане на енергийния пазар у нас.

По отношение на влизането на страната ни в механизма ERM II от Държавния департамент посочват, че и при най-добрия сценарий влизането в Еврозоната няма да се случи в следващите няколко години.