Търговският излишък на еврозоната с останалата част от света намалява през май заради по-нисък износ и повишен внос, показват данните на Евростат. През петия месец на годината излишъкът е €16,5 милиарда, сравнено с €19,3 милиарда година по-рано.

Износът е намалял с 0,8 процента, а вносът се е покачил с 0,7 процента спрямо година по-рано.

Миналата седмица Европейската комисия намали прогнозата си за растежа на еврозоната за 2018 година, цитирайки търговските напрежение като една от основните причини.

През април излишъкът бе €18 милиарда. През май, сравнено с април, износът се е повишил с 0,2 процента, а вносът - с 0,9 процента.

Търговският баланс на целия Европейски съюз записва плюс от едва 0,2 милиарда евро, сравнено с 2,3 милиарда евро година по-рано. Излишъкът със САЩ се повишава до 54,8 милиарда евро в периода между януари и май, сравнено с 48,1 милиарда евро през същия период на миналата година.