Европейската комисия трябва да се стреми да увеличи капацитета за съхранение на ключови суровини, за да изгради устойчивост след кризата Русия-Украйна, заяви Франс Стокман, изпълнителен директор на европейската група за търговия с химикали Cefic.

С множество уязвимости в линиите за доставка на ЕС, разкрити в резултат на войната в Украйна и последвалите санкции, наложени на Русия, политиците трябва да започнат да развиват стратегически складове на жизненоважни суровини в стила на запасите от нефт и газ, според Франс Стокман, изпълнителен директор на Cefic директор по нефтохимикали.

САЩ извадиха от списъка със санкции руските минерални торове

САЩ извадиха от списъка със санкции руските минерални торове

Решението на може да се счита за важен сигнал

Решаването на проблемите с доставките и източниците на ключови продукти и инвестирането в по-голям капацитет за натрупване на запаси са от ключово значение за подобряване на устойчивостта по веригите на стойността в рамките на ЕС, добави той.

"Мисля, че става дума за краткосрочно, средносрочно и дългосрочно планиране", каза той.

"Трябва да идентифицираме основните пречки за тези ключови продукти в режим на криза. Tова означава, че трябва да разгледаме логистиката, имаме нужда от съхранение и трябва да разгледаме създаването на стратегически складове, както правим с петрол и други стратегически резерви", обясни Франс Стокман и добави, че Европа има нужда от капацитет за съхранение.

Слабости

Трите месеца, откакто руските сили за първи път нахлуха в Украйна, разкриха уязвимостите в европейските вериги за доставки, като най-известният е природният газ, където ЕС разчита на Русия за почти половината от своя внос.

Според Стокман Русия е четвъртият по големина пазар за износ на химическия сектор в ЕС и петият по големина източник на внос.

Русия вдига малко квотите за износ на азотни торове, но въвежда друга забрана в сектора

Русия вдига малко квотите за износ на азотни торове, но въвежда друга забрана в сектора

Квотата за износ на карбамид беше увеличена с 280 хиляди тона

ЕС е изключително изложен на загубата на доставки на ортоксилол (OX) и параксилол (PX) от Русия, според данните на Cefic, както и на огромна част от химикали за торове, които съставляват почти половината от 20-те химически продукта, където ЕС е най-изложен на сътресения в доставките от Русия.

Оскар Гвинея, старши икономист в Европейския център за международна политическа икономия (ECIPE), изчисли, че химикалите съставляват около една четвърт от 233-те продукта, от които мозъчният тръст класифицира ЕС като силно зависим от вноса, което означава, че над 75% от суровините се доставят извън блока от 27 държави.

"Въпросът е: какво могат да направят европейските фирми от ЕС, за да намалят тази зависимост?" той каза.

"Три общи стратегии, които имат плюсове и минуси: можете да складирате тези стоки, от които имате зависимости; можете да произвеждате тези стоки в страната; или можете да диверсифицирате източниците си на доставки, така че да не сте зависими от конкретна компания или географско положение."

Нови вносители на химикали

Хюбърт Гамбс, заместник генерален директор в DG Grow, структура в рамките на Европейската комисия, каза, че приоритетите на изпълнителния орган на ЕС за производството в момента включват широкомащабно внедряване на възобновяема енергия, приоритизиране на достъпа до суровини и укрепване на веригите за доставки.

Част от плана за постигане на това предвижда развитието на по-голям местен производствен капацитет, както и посредничеството на нови стратегически партньорства.

Руска компания иска да купи бизнеса с азотни торове на австрийската Borealis - за $500 милиона

Руска компания иска да купи бизнеса с азотни торове на австрийската Borealis - за $500 милиона

Borealis притежава три предприятия във Франция и по едно в Германия и Австрия

Комисията договори ново търговско споразумение с Канада в средата на 2021 г., както и партньорство с Украйна относно суровините и технологиите за батерии, които бяха в застой след войната.

Очаква се преговорите да започнат с намибийските законодатели за партньорство за устойчиви суровини, а преговорите с представители на други африкански страни също могат да бъдат в процес, каза Гамбс.

Новите цели за възобновяема енергия, определени от Комисията миналата седмица, също поставят по-голям акцент върху създаването на партньорства за суровини, каза той.

"Част от пакета REPowerEU засилва нашия мандат за създаване на тези взаимноизгодни партньорства във веригата на стойността на суровините", каза Гамбс.

Необходимостта от сключване на нови сделки не трябва да води до повторение или прекомерно разчитане в миналото на определена страна или източник на суровина.

"ЕС трябва да избягва възпроизвеждането на зависимости от миналото", каза в заключение той.