В Северна България цените на земята значително изпреварват тези в южните райони на страната. Най-високите цени са в областите Разград, Силистра и Добрич – около 1000 евро за декар обработваема площ. Това се дължи на слабото предлагане и високото търсене на пазара на земеделска земя. От 2009 година насам, цените на земите в България се покачват регулярно с между 10% и 15% годишно и тази тенденция ще продължи и през следващата година.

Тези данни изнесе председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков по време на тазгодишното издание на икономическия форум Next Year’s Business Plan в София.

Бъдещето на интензивното земеделие е в управлението на крупни площи, уедряване и комасация на земята, смята Стайков, цитирано то БНР. Той вярва, че това е единственият начин българското земеделие да се доближи до европейските стандарти.

По същество комасацията е преразпределение на земеделски земи с цел собствениците да получат уедрени имоти в замяна на няколко по-малки парцела. По думите на Стайков, всички инвеститори в обработваема земя са стартирали в началото с активно купуване на площи, но самото отдаване и управление на земята е било на заден план, защото отношенията между собствениците и ползвателите са били крайно неуредени от законодателството и площите са се ползвали без правно основание. Едва от 1 година насам е задължително представянето на договор за аренда и проверка на собствеността в поземлените комисии.

Според Стайко Стайков там, където има концентриране на повече от 1000 декара земеделски площи, цените са по-високи. Понастоящем средната големина на земеделските парцели в Северна България възлиза на 8 декара, а на тези в Южна България-около 5 декара. Практиката показва, че високата раздробеност на обработваемите площи създава проблеми при тяхното управление и обработване:

Според Стайко Стайков трудността на процеса и слабите темпове на договаряне се дължат основно на опасенията на малките собственици на земи, че ще получат парцели с по-ниско качество.

Преди 10 години рентата, плащана за използване на земеделска земя, възлиза на едва 5 евро за декар. Благодарение на законодателните промени касаещи отдаването на земеделска земя и урегулиране на отношенията между ползватели и арендатори, цената за ползване на обработваема земя непрекъснато расте.

Това е нормално, защото цената на земята също расте в България. Добрите нива на европейски субсидии и очакваното повишение на това финансиране през новия програмен период също подпомагат ръста на цената на земята в България, защото повечето земеделски производители вече са направили своите модерни стопанства и в момента им остават повече свободни средства за покупка на земи. Като съберем всички тези фактори, ние считаме, че и през следващата година цената на земеделска земя ще отчете ръст и арендните отношения ще се стабилизират, отбеляза Стайков.