34% от компаниите у нас планират увеличения във възнагражденията си с до 10%, а 30% с до 5% през 2022 година. Това се казва в анализа на последното проучване на ManpowerGroup България "Заплати и допълнителни придобивки - тенденции" .

Близо 50% от анкетираните компании са с представителства предимно в София като всички компании посочват поне един офис, склад или представителство и в по-малък или друг град.

Близо 60% от анкетираните компании планират промените да засегнат всички техни служители, а само 7% планират да бъдат засегнати не повече от 20% от служителите им. Тенденцията е масово служителите да бъдат засегнати от положителни промени във възнагражденията през първата половина на 2022 г.

Близо 40% от анкетираните работодатели планират увеличение на допълнителните придобивки. Едва 3% смятат да намалят вече съществуващите допълнителни стимули, към основното възнаграждение. Повече от половината организации (58%) не планират съществени промени в това направление.

Според проучването на ManpowerGroup България за текучество на персонал през ноември 2021 г. пазарът на труда изпитва "глад" за кадри в сектори "Производство", "Автомобилна индустрия" и "Търговия". В тези сектори има и най-голямо доброволно текучество към края на миналата година. В тази връзка 69% от компаниите, които планират повишение във възнагражденията и социалните придобики и бонуси, ще предприемат тази стъпка, водени по-скоро от целта да задържат текущите си хора. Около 23% ще предприемат стъпка за положително преразглеждане с цел привличане на нови кадри.

В сектора на производството компаниите заявяват намерението за задържане на текущите служители - близо 80% посочват основна причина за положителни промени именно тази. Увеличения в близо 50% от компаниите ще бъдат с до 10%, а 40% от компаниите планират и увеличение на социалните придобивки в сектора.

В 63% от компаниите в сектор "Производство" до половината служители ще бъдат засегнати от промените, а 30% от всички компании планират промените да засегнат и почти всички техни хора - до 80% от екипите им. Притесненията на компаниите от сектора са дали ще могат да си позволят изпълнение на споделените планове, предвид покачващите се цени на комунални и други разходи.

9% от анкетираните организации в сектор "Автомобилна индустрия" посочват, че планират промени и в насока намаляване на възнагражденията за първата половина на 2022 г. с до 10%

80% от компаниите потвърждават обаче, че ще увеличат допълнителните придобивки и бонуси за наетите в сектора. Възможно е в определени организации намалянето на основните месечни възнаграждения да бъде свързано и с повишаване на допълнителните финансови и нефинансови стимули.

Търговия

Половината от анкетираните от този сектор планират промените да засегнат до 50% от служителите в компаниите им. Повечето, включили се в проучването, компании работят на територията на столицата, а 16% имат представителства в цялата страна. Прогнозите за допълнителните придобивки и бонуси в сектора са категорични - 77% от компаниите не планират съществени промени в това перо.

ИТ

Малко над половината работодатели ит този сектор не планират значителни промени при допълнителните придобивки и бонуси, а другите 46% планират повишения.

Очакванията по отношение на фиксираните месечни заплати в сектора са отново те да бъдат повишавани. Едва 17% не планират промени, докато близо 40% ще увеличат възнагражденията с до 10%.

Тук фокусът е преди всичко върху задържане на кадри - две трети от респондентите посочват, че ще увеличават възнаграждения именно затова. Планираните промени се очаква да се отнасят по-скоро до всички или повечето заети в съответните компании.

Фармация

В един от най-турбулентните сектори през последните две години планираните промени потвърждават общите тенденции. Увеличения във възнагражденията ще има с до 5%, но при близо 25% от компаниите няма да има и съществени промени. 13% от включилите се в анкетата сочат високи увеличения на основните месечни възнаграждения - в размер между 16 и 20%

Повлияни от промените ще бъдат повечето служители в сектора, а за всяка четвърта компания причината за това ще бъде привличането на нови кадри.

В секторите "Наука и образование" и "Туризъм и хотелиерство" също се планират увеличения във възнагражденията си с до 5%. Сектор "Телекомуникации" вероятно няма да предложи увеличаване на възнагражденията и ще се задържат в подобни диапазони на миналогодишните, но социалните придобивки ще бъдат увеличени. Представителите от сектор "Наука и образование" са категорични, че основните промени ще бъдат насочени към привличане на нови кадри и таланти.