Този юли продължаващата пандемия очаквано е дала своето отражение върху сектора на туризма. Приходите от нощувки са с 64.6% по-малко в сравнение с юли 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани - със цели 77.1%, а от български граждани намалението е с 11.6%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Това лято много наши сънародници избраха да прекарат почивката си по българското Черноморие.

Броят на в местата за настаняване през юли намалява с 52.7% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 613.2 хиляди души. Регистриран е срив при чуждите граждани - със 77.1%. Намаление е отчетено и при пренощувалите българи - с едва с 12%. Българските са почивали за средно по 3 нощувки за посочения период, докато чуждите граждани са реализирали средно по 5 нощувки, като 73.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Балкантуризъм по време на пандемия – как се справя България в кризата

Балкантуризъм по време на пандемия – как се справя България в кризата

Два милиона по-малко туристи от обикновено е имало през юли на българското Черноморие, броят на германските туристи е спаднал с цели 70%. Но се забелязват и някои положителни тенденции

Най-много са пострадали хотелите с 3 звезди

В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 18.4%.Общият брой на нощувките във всички места за настаняване за юли е 2 265.9 хил., или с 61.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 67.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

Тоталният срив на международния туризъм е най-голямата заплаха пред развиващите се икономики

Тоталният срив на международния туризъм е най-голямата заплаха пред развиващите се икономики

Турция ще бъде сред най-пострадалите, според доклад на МВФ

Данните показват, че общата заетост на леглата в местата за настаняване пе 30%, като намалява с 29 процентни пункта в сравнение с юли 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 35.1%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 28.1%, и с 1 и 2 звезди - 24.5%