Ръстът на заплатите в България ще продължи през 2019 година, но със значително по-бавни темпове в сравнение с предходните две години. Успоредно с това по-слабият износ и вътрешно потребление ще допринесат за забавяне на растежа на българската икономика през следващите 12 месеца.

Това прогнозират експертите от международната компания Euler Hermes, която е специализирана в застраховането на търговски кредити.

"Ръстът на индивидуалното потребление е свързан с намаляването на безработицата, което се очаква да продължи, но с по-незначителен темп - от ниво 6,2% за 2017 година, до прогнози за 5,3% за 2018 година и 5% за 2019 година", посочват от компанията в свой анализ.

Експертите прогнозират и по-слабо повишаване на възнагражденията в страната. Ръстът на заплатите ще се забави до 6,5 на сто през настоящата година или ще бъде близо двойно по-бавен в сравнение с 2017 година, когато достигна 11,8 на сто.

Половината работодатели планират да увеличат заплатите на служителите си през 2019-а

Половината работодатели планират да увеличат заплатите на служителите си през 2019-а

30 на сто от компаниите ще отворят нови работни места, показва анкета на БТПП

По-слабо представяне на износа

От компанията посочват, че спадът в експорта ще бъде основната причина за очаквания по-нисък ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 3,2 на сто за 2018 година. Доскорошният основен двигател на растежа ще се забави и ще запише спад от 4,2 на сто през изминалата година след стабилен ръст за предходните.

Негативната тенденция при износа се обяснява с по-малкия обем на търговията с Турция и Русия.

"Износът към южната ни съседка се е свил с около една четвърт спрямо 2017 година заради фискалната криза там, а към Русия се е стопил наполовина заради промени произтичащи от икономическите санкции, наложени от САЩ. Частично това беше наваксано с увеличаването на износа към ЕС, който обаче през 2019 година ще се забави заради очаквано по-ниския ръст на европейските икономики", се казва в анализа.

За настоящата година прогнозата е за допълнително намаление на експорта за Турция, но стабилизиране на този за Русия. Нетният износ ще остане отрицателен.

Вътрешното потребление като двигател на икономиката

"Основният компенсаторен фактор и двигател за развитието на българската икономика през 2018 година отново е вътрешното потребление. Прогнозата ни за ръст на инвестициите от 7,7% e положителна индикация за възстановяване, както и за успешно усвояване на европейските фондове", коментира главният анализатор Икономически проучвания и оценка на риска в компанията Манфред Щамер.

"В същото време трябва да отчетем дисбаланса в двигателите на растеж и да сме подготвени за успокояване на вътрешното потребление през 2019 година, което ще доведе и до продължаващо леко забавяне на българската икономика", допълва той.

Прогнозата е за забавяне на потреблението до 5,5% от 7,8% през 2018 година. Увеличаването на инвестициите също ще се забави до 5 на сто.

В кои дейности вземат най-големи и в кои най-ниски заплати

В кои дейности вземат най-големи и в кои най-ниски заплати

Средната работна заплата намалява през третото тримесечие, отчита НСИ

Висок външен дълг спрямо БВП

"За поредна година анализаторите на Euler Hermes обръщат специално внимание на високия външен дълг на България като относителен дял от БВП. Въпреки положителната тенденция за спад - от 92% по време на кризата през 2014 година до прогнози за 64% през 2018 година и 63% през 2019 година, той остава над нивата до 50% приети за нормални при развиващи се икономики", се казва в анализа.

Експертите допълват, че това носи теоретичен риск при необходимост от покриване или рефинансиране във времена на икономически сътресения на глобално или регионално ниво.

Заплатите в Румъния и в България - кой кого изпреварва

Заплатите в Румъния и в България - кой кого изпреварва

И в двете страни възнагражденията в публичния сектор са по-големи от тези в частния

По-малко фалити на компании у нас

В анализа е отбелязана устойчива тенденция за намаляване на фалитите у нас от 2014 година насам. Прогнозата е през 2018 година те да са с около 5% по-малко в сравнение с предходната, а през 2019 година нивото да падне дори под 400 годишно.

"Това от една страна е индикация за стабилността на българската икономика, въпреки лекото й забавяне, като допълнителен фактор за тренда е ръстът на предоставените кредити през последните две години. От друга страна обаче отново фокусираме вниманието върху основната причина - специфичните административни усложнения и много тежката процедура за обявяването на несъстоятелност в България.", обясняват експертите на Euler Hermes.

Сравнителен анализ на застрахователите показва, че ако у нас обявяването на фалит отнема средно 3,3 години, то в развитите икономики е наполовина - 1,7 години. Близо два пъти по-ниско е и нивото на възстановяване на вземанията - за България то е 37%, докато при развитите икономики - 71%.