Въпреки сериозното увеличение на заплатите в държавите в Централна и Източна Европа през 2017 година, през тази в повечето страни от региона те продължават да растат с по-бавни или по-бързи темпове. За съседна Румъния нарастването е значително, като възнагражденията в частния сектор бяха повишени, а нивото на минималната работна заплата беше вдигнато на два пъти през тази година.

Официалната статистика, цитирана от местния Romania Insider, показва, че средното нетно възнаграждение в северната ни съседка е достигнало 2708 леи или 576 евро през юли при брутно такава от 4510 леи или 969 евро.

Според последните данни на Националния статистически институт в България в края на второто тримесечие на годината средната работна заплата у нас е в размер на 1125 лева или малко над 575 евро.

НСИ: Средната заплата достигна 1 125 лева през второто тримесечие

НСИ: Средната заплата достигна 1 125 лева през второто тримесечие

За година тя расте в обществения сектор с 9.6%, а в частния - със 7.6%

Подобно на България и в Румъния най-ниско остава заплащането в туризма - средно 1575 леи или 335 евро. От друга страна най-високи възнаграждения вземат заетите в ИТ сектора, които получават близо три пъти повече от средната за страната заплата - около 6566 леи месечно или 1400 евро.

У нас средното възнаграждение на заетите в този сектор е в размер на 2663 лева или 1361 евро в края на второто тримесечие.

По отношение на регионалните разлики възнагражденията са най-високи в Букурещ. Един милион служители в румънската столица имат брутна заплата от 5896 леи или 1254 евро. Нетната възлиза на 3535 леи или 752 евро и до края на годината се очаква да нарасне до 778 евро.

Секторите в България, в които средната заплата надхвърля 1500 лева

Секторите в България, в които средната заплата надхвърля 1500 лева

Най-много хора се търсят в селското стопанство

Трябва да отбележим обаче, че това равнище не е за всички заети в Букурещ, а за част от тях. За София средното ниво към края на юни възлиза на 1509 лева или 771 евро.

В Румъния размерът на средната заплата в обществения сектор изпреварва този в частния, а тази тенденция се засили с въведено ново увеличение в сектора. През юли служителите в публичната администрация са получавали средно 4200 леи или 893 евро, а тези в частния - 2600 леи или 553 евро.

Тенденцията е подобна и за България, като към края на юни средното възнаграждение в обществения сектор е 1143 лева или 584 евро, а в частния - 1112 лева или 568 евро.

Държавата в ЕС, 43 пъти по-малка от България, където хората получават по $5200 заплата

Държавата в ЕС, 43 пъти по-малка от България, където хората получават по $5200 заплата

Толкова е средното трудово възнаграждение в страната