Нови правомощия на националните органи, за да се провери дали сайтовете за електронна търговия блокират на географски принцип потребителите, се готвят в ЕС.

Мерките включват и издирването на недобросъвестни търговци и бяха обсъдени във вторник, като се постановява сайтове, свързани с измами, да бъдат затваряни. Мерките бяха одобрени от Вътрешния пазар и Комиитета за защита на потребителите.

Съгласно този проект за законодателство, от националните правоприлагащи органи ще се изисква да имат набор от правомощия, за да откриват и спират онлайн нарушенията на правата на потребителите в целия ЕС.

Скрининг, извършен през 2014 година, установи, че 37 на сто от електронната търговия и сайтовете за пътуване, забавления, дрехи, електронни стоки и кредитни услуги са в нарушение на законодателството на ЕС за потребителите.

"Докладът представлява важна стъпка напред за потребителите в ЕС. Измамниците не се спират на границата. Конкретен проблем е, че измамите изскачат в една страна и след това да се появят отново в друга. Важно е да се гарантира, че органите могат да застанат с една крачка напред от измамници, вместо обратното", коментира председателят на Комитета за вътрешния пазар Вики Форд.

Националните органи и Комисията на ЕС ще координират общи действия, за да спрат "широко разпространени нарушения" в рамките на Съюза.

Междувременно депутатите се съгласиха, че срокът, в който националните органи трябва да налагат санкции и да наредят на даден търговец да компенсира потребителите, трябва да се определя на пет години.