ЕЦБ съобщава, че през втората половина на 2018 година от обращение са изтеглени 262 000 фалшиви евробанкноти. Над 80% от тях са банкноти от 20 евро и 50 евро.

Изтеглените от обращение фалшиви евробанкноти са с 13,0% по-малко, отколкото през първата половина на годината и с 27,8% по-малко, отколкото през втората половина на 2017 г. ЕЦБ уверява, че вероятността да получите фалшива евробанкнота е извънредно малка, тъй като броят на фалшификатите остава много нисък спрямо броя на истинските евробанкноти в обращение, който нараства постоянно от въвеждането им насам с темп, изпреварващ растежа на БВП.

През 2018 г. броят и стойността на евробанкнотите в обращение нараснаха съответно с около 5.6% и 5.2%. Понастоящем в обращение се намират над 22 милиарда евробанкноти с обща стойност около 1,2 трилиона евро.

Таблицата по-долу представя данните по шестмесечия:

Период

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

Брой фалшиви банкноти

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

Разбивка по купюри:

Купюра

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Процент от общото количество

1,6%

2,6%

22,7%

61,8%

9,0%

0,9%

1,4%

БНБ пусна нова банкнота от 100 лева (видео)

БНБ пусна нова банкнота от 100 лева (видео)

С нови защити

Банкнотите от 20 € и от 50 € все още са най-фалшифицираните купюри, като заедно съставляват над 80% от всички фалшификати.

Повечето от фалшивите банкноти (96,7%) са открити в държави от еврозоната. Останалите се разпределят между държави членки на ЕС извън еврозоната (2,2%) и други части на света (1,1%).

В съобщението си ЕЦБ припомня, че още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата - Европейската централна банка (ЕЦБ) и 19-те национални централни банки от еврозоната - съветват гражданите да бъдат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Можете да проверявате банкнотите чрез простия метод "пипни, разгледай и наклони", описан в раздела "Евро" на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки. Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или - според практиката в съответната държава - с националната централна банка на Вашата държава или със собствената си търговска банка или банка за обслужване на частни клиенти. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за тяхното производство. Банкнотите от втората серия, наречена "Европа", са още по-добре защитени и това допринася за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

Най-използваната банкнота е 20 лева, тя е и най-фалшифицираната

Най-използваната банкнота е 20 лева, тя е и най-фалшифицираната

Парите в обращение в България са 15, 247 млрд. лева.

На 17 септември 2018 г. бяха представени новите банкноти от 100 € и 200 € с усъвършенствани защитни елементи. Това са последните две купюри от серия "Европа"; те ще влязат в обращение на 28 май 2019 г. Евросистемата провежда информационна кампания, в която запознава боравещите с пари в брой на професионална основа и широката общественост с въвеждането на тези нови банкноти, които ще включват редица нови защитни елементи. Евросистемата ще продължи да съдейства на производителите на банкнотообработващи машини и други доставчици, за да приспособят те своите машини и устройства за проверка за истинност към новите банкноти.