Федералният дълг на САЩ ще продължи да расте с бързи темпове през следващите няколко десетилетия, като той може да достигне размер почти два пъти по-голям от икономиката на страната. Това прогнозират от Бюджетната служба към Конгреса, цитирани от БНР.

Според очакванията дългът ще нарасне до 195% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната до 2050 година при ниво от 98% към БВП за настоящата година и такова от 79% за 2019 година.

В доклада се посочва, че осезаемото увеличение през 2020 година се дължи на рекордните правителствени разход, свързани с намаляване на негативния ефект на пандемията върху икономиката. Те водят до по-бърз растеж на бюджетния дефицит и на дълга на САЩ.

От документа става ясно още, че дефицитът към настоящата година може да достигне 16% от БВП, но се очаква той да се свива постепенно през следващите години. След достигането на дъно дефицитът ще тръгне отново рязко нагоре.

Така към 2050 година бюджетният дефицит ще достигне 17,5% от БВП заради по-високи лихвени разходи и по-големи разходи за здравеопазване и социално осигуряване.

Дългът на САЩ ще надхвърли размера на икономиката за първи път от Втората световна война

Дългът на САЩ ще надхвърли размера на икономиката за първи път от Втората световна война

В същото време обаче доходността по държавните облигации остават на рекордно ниско ниво

Междувременно преди няколко седмици от The Wall Street Jornal посочиха, че към края на септември месец правителственият дълг на Щатите ще надхвърли размера на икономиката. Така САЩ ще застане до държави, като Япония, Италия и Гърция в това отношение, където също дългът е по-голям от БВП.

За последно американският дълг е бил по-голям от икономиката по време на Втората световна война. През 1946 година той е 106% от БВП.