Австрия пласира успешно 100-годишни облигации при голям инвестиционен интерес благодарение на спада на лихвите по по-кратките падежи, съобщава БТА.

Падежът на тези държавни ценни книжа е на 20 септември 2117 година.

Министерството на финансите във Виена отбеляза със задоволство снощи, че страната е първата от еврозоната, пласирала толкова дългосрочни облигации, доказвайки така високата си кредитна оценка от страна на инвеститорите. 

Емисията предизвика силен интерес сред инвеститорите, чиито оферти достигнаха 10,8 милиарда евро. Финансовото ведомство съобщи, че е приело 3,5 милиарда евро от 208 участници, главно управители на фондове, при лихва от 2,1 на сто, информира AFP. 

В еврозоната единствено Белгия и Ирландия взеха 100-годишни заеми през 2016 година, но в много по-нисък размер - 100 милиона евро - като се обърнаха директно към много по-ограничен брой частни инвеститори, а не посредством публична емисия. Аржентина също взе заем преди няколко месеца при лихва 8 на сто за 100 години. Същото стори и Мексико преди това. 

На финансовите пазари обикновено страните емитират 10-годишни облигации, като дългосрочните са обикновено 30-годишни. 

Австрия вече направи проверка на интереса на пазарите към дългите падежи, като през октомври 2016 година емитира 70-годишни облигации при лихва от 1,53 на сто, привлекли много силен инвеститорски интерес. 

В контекста на много ниските лихви, свързани с гъвкавата политика на Европейската централна банка (ЕЦБ), инвеститорите търсят по-висока доходност чрез по-дългосрочни заеми поради потенциалния риск, свързан с тези падежи.

За Австрия операцията е много изгодна, тъй като си осигурява такава ниска лихва по заем с изключително голяма продължителност.