Търговията на държавни ценни книжа на Българската фондова борса започва тази сряда, 1 ноември. Началото ще бъде дадено с официална церемония, на която ще присъстват официални лица от Българската народна банка и Министерството на финансите, включително министърът Владислав Горанов.

Предмет на търговия ще бъдат всички емисии, търгувани на вътрешния пазар. Справка на Money.bg показва, че от МФ са заявили за допускане до търговия 20 емисии държавни ценни книжа.

Търговията на ДЦК е част от стратегията за развитие на капиталовия пазар, приета през миналата година.

"Това е важна стъпка в съвместните усилия на Фондовата борса, Централния депозитар, Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от БФБ. Очакванията са тази стъпка да обогати палитрата от финансови инструменти, които се търгуват на борсата, като я направят още по-атрактивна за инвеститорите", коментират от БФБ.